อุบลราชธานี….ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่กรณีมีเรื่องร้องเรียนโครงการประชารัฐ เพื่อทราบข้อเท็จจริง(มีคลิป)

วันที่ 20 เมษายน 2017 8:39
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
387 views

อุบลราชธานี….ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่กรณีมีเรื่องร้องเรียนโครงการประชารัฐ เพื่อทราบข้อเท็จจริง

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้ประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการอำเภอและหน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าประชุมหารือและลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน กับผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. พงศ์อินทร์ อินทรขาว ในฐานะประธานคณะทำงานฯ กรณีร้องเรียนการบริหารโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ หมู่บ้านละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ณ ห้องประชุมเจ้าคำผง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

โดย ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับทราบข้อเท็จจริงจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้องและได้กล่าวให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในการแก้ไขปัญหาให้ยุติโดยเร็วในพื้นที่ของทุกฝ่ายตามขั้นตอนและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จากนั้นเมื่อเวลา ๑๕.๐๐ น. พ.ต.ท.พงศ์อินทร์ อินทรขาว ในฐานะประธานคณะทำงานฯ/ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ดูสภาพจริงและพบปะประชาชน ณ บ้านหนองสองห้อง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

เพื่อรับทราบปัญหาและข้อเท็จจริงจากทั้งสองฝ่าย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มผู้ร้องเรียนและความสบายใจของทั้งสองฝ่าย โดยกลุ่มผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจในการลงพื้นที่เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงของหน่วยงานรัฐและส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอบพระคุณภาพถ่ายจาก ศดธ.อุบลราชธานี
ทศพร ก้อนแก้ว ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดอุบลราชธานี**ข่าวชัดประเด็นจริง** รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : อุบลราชธานี….ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่กรณีมีเรื่องร้องเรียนโครงการประชารัฐ เพื่อทราบข้อเท็จจริง(มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/91824