“เด็กไทยกับไอที ปี ๕ ” มหกรรมสื่อปลอดภัย-สร้างสรรค์

เปิดอ่าน 1,466 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

จากการที่กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักเผ้าระวังทางวัฒนธรรมได้ดำเนินกิจกรรมมหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ชื่องาน “เด็กไทยกับไอที” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสในการเรียนรู้และผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในรูปแบบคลิปวีดีโอ และนำผลงานเผยแพร่ออกสู่สื่อสาธารณะ เพื่อรณรงค์และปลุกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนทั่วไปรู้เท่าทันสื่อ โดยเปิดรับผลงานจากเด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศ นั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในปีนี้เช่นกัน รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ พ.ศ.2551 อันเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการผลิตและพัฒนาสื่อให้มีคุณภาพสร้างสรรค์และไม่เป็นภัยต่อสังคม โดยการจัดกิจกรรมมหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระดับประเทศ ขึ้นภายใต้ชื่องาน “เด็กไทยกับไอที ปี๕ ” มีกิจกรรมหลัก คือ การประกวดคลิปวีดิโอความยาว 60 วินาที หัวข้อ “ศาสตร์พระราชา”เพื่อปลุกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท

โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ นิทรรศการเสริมสร้างความรู้ด้านสื่อสร้างสรรค์
การแสดงผลงานผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอหัวข้อ “ศาสตร์พระราชา” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เปิดเวทีเสวนาของคนไอที
พร้อมร่วมสนุกกับกิจรรมภายในงาน ลุ้นรับของรางวัลมากมาย ฟรี วันนี้ – 23 เม.ย.60 ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ศูนย์การค้าสยามพารากอน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : “เด็กไทยกับไอที ปี ๕ ” มหกรรมสื่อปลอดภัย-สร้างสรรค์

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/91595