ขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ ตรวจความพร้อมรถโดยสาร(มีคลิป)

เปิดอ่าน 852 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

ขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ ตรวจความพร้อมรถโดยสาร

นางสุจิตรา อินทร์ดนตรี ขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ และวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  ตั้งจุดตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถตามมาตรฐานความปลอดภัย ที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดนครสวรรค์

เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในระบบขนส่งสาธารณะตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม  โดยการตรวจสภาพรถโดยสารมีข้อบกพร่องที่กระทบต่อความปลอดภัย เช่น อุปกรณ์ส่วนควบกระจก สภาพยาง  ถังดับเพลิง   โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถตู้ ที่มีการออกกฎข้อบังคับใหม่ ที่ไม่ให้รับผู้โดยสารเกิน 13 คน และต้องมีช่องทางออกฉุกเฉินด้านท้ายรถ โดยหากตรวจพบต้องเปลี่ยนคันใหม่   ส่วนการตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถ มีการตรวจ แอลกอฮอล์และสารเสพติด

ตรวจสอบชั่วโมงการขับรถจากสมุดประจำรถและการแต่งกาย หากกระทำผิดจะมีการเปรียบเทียบปรับตามความผิด บันทึกประวัติที่ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะของกรมการขนส่งทางบก สำหรับตรวจสอบประวัติหากพบการกระทำความผิดซ้ำอาจพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถต่อไป  นอกจากนี้ยังมีการใช้ระบบ GPS  ความคุมความเร็วในการขับขี่ อีกด้วย

กณต  ทาทิพน์ : ข่าว/ภาพ นครสวรรค์


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ ตรวจความพร้อมรถโดยสาร(มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/91254