นครสวรรค์ มีการจัดงานประเพณีเลี้ยงข้าวแช่ อันเป็นประเพณีเก่าแก่ของชุมชน(มีคลิป)

วันที่ 16 เมษายน 2017 11:39
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
825 views

ที่วัดบางมะฝ่อ ต.บางมะฝ่อ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ มีการจัดงานประเพณีเลี้ยงข้าวแช่ อันเป็นประเพณีเก่าแก่ของชุมชนชาวบ้าน

นครสวรรค์ มีการจัดงานประเพณีเลี้ยงข้าวแช่ อันเป็นประเพณีเก่าแก่ของชุมชนชาวบ้าน ต.บางมะฝ่อ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ โดยมี นาย ธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด มีนายอำเภอโกรกพระ พร้อมประชาชนชาว ต.บางมะฝ่อ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์  ร่วมต้อนรับ พร้อมทั้งร่วมงานสืบสานประเพณีดังกล่าวกันจำนวนมาก

โดยชาวบ้านต่างนำข้าวแช่ที่ทำมาจากบ้าน เพื่อนำมา ถวายพระและให้คนในตำบลได้ร่วมรับประทานข้าวแช่  ข้าวแช่เดิมทีเคยเป็นอาหารของชาวมอญ และเป็นอาหารภายในวัง สมัยรัชกาลที่ 5 ในส่วนของตำบลบางมะฝ่อ เมื่อประมาณกว่า 100 ปีที่ผ่านมา ได้มีผู้นำอาหารดังกล่าวมาเผยแพร่ให้กับคนพื้นเมืองได้รู้จัก พร้อมกับได้เชิญให้ทุกคนในตำบลมาร่วมกันรับประทานด้วย จนเกิดเป็นกิจกรรมเล็กๆ และหลังจากนั้น ได้จัดเป็นงานประเพณีเรื่อยมาเพื่อสืบสานให้เป็นเอกลักษณ์ของตำบลบางมะฝ่อ  อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

กณต  ทาทิพย์ : ข่าว/ภาพ นครสวรรค์


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : นครสวรรค์ มีการจัดงานประเพณีเลี้ยงข้าวแช่ อันเป็นประเพณีเก่าแก่ของชุมชน(มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/91149