รู้ไว้ดี มีประโยชน์ ดืมอย่างไรไม่ให้ติดคุก ศึกษาข้อกฎหมายพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เปิดอ่าน 707 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

 

D8914380-3

การดื่มสุราหากดื่มผิดที่ผิดทางเป็นความผิดตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 กล่าวคือ
1.ดื่มในวัด หรือ สถานที่ประกอบพิธีฯ ผิด ม.31 ( 1 ) จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท ตาม ม.42
1.ดื่มในโรงพยาบาล สถานพยาบาล ร้านขายยา ผิด ม.31 ( 2 ) จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท ตาม ม.42.
2. สถานบริการสาธาระสุขของรัฐ. สถานพยาบาล ร้านขายยา. ม.31(2). โทษ. ตาม ข้อ 1 3.ดื่มในสถานที่ราชการ ผิด ม.31 ( 3 ) จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท ตาม ม.42
4.ดื่มใน โรงเรียน สถานศึกษา ผิด ม.31 ( 4 ) จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท ตาม ม.42
5.ดื่มในปั้มน้ำมัน ผิด ม.31 ( 5 ) จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท ตาม ม.42
6.ดื่มในสวนสาธรณะ ผิด ม.31 ( 6 ) จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท ตาม ม.42
7..ดื่มในสถานที่ ที่ รมต. ประกาศ กำหนด ม.31 ( 7 ) จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท ตาม ม.42
ในช่วง สงกรานต์ เคยมีคำสั่งให้จับกุมผู้ที่โดยสาร มาบนรถแล้วดื่มสุรา
คำถามที่ว่า ดื่ม ในรถ ผิดหรือไม่
ตอบว่า หากรถจอดในสถานที่ 1-6 ก้อผิดตามข้อหาข้างต้น
สำหรับสถานที่ ที่ รมต.ประกาศ ตาม ม. 31 ( 7 )
ก้อคือ ประกาศสำนักนายก ฉบับ ลง 23 ก.ค. 55 (มีผลบังคัลเมื่อวันที่ 8 ส.ค.55 ) เรื่อง กำหนดสถานที่และบริเวณห้ามดื่นแอลกอฮอล์บนทาง ซึ่งมีข้อห้ามว่า “ห้ามดื่มเหล้าขณะขับรถ อยู่ในรถ อยู่บนรถ ขณะรถอยู่ในทาง”
สรุป ดื่มเหล้าขณะอยู่ในรถ (บนท้องถนน) ผิด ตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ม. 31 ( 7 ) + ประกาศสำนักนายก ฯ รับผิด ตาม ม.42 ครับ.
หาก เป็นการจับกุม ตาม ม. 31 ( 7 ) พรบ.ควบคุมฯ ก็ได้. ครับ

 

 

ข้อมูล thaicop.blogspot(ตำรวจไทย)

ภาพจากคุณ DO is On The WAY พันทิป


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : รู้ไว้ดี มีประโยชน์ ดืมอย่างไรไม่ให้ติดคุก ศึกษาข้อกฎหมายพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/9028