ตำบลสำโรงใหม่ เปิดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น “หินหลุมเกมส์” ครั้งที่11 ประจำปี 60

เปิดอ่าน 752 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

ตำบลสำโรงใหม่ เปิดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น “หินหลุมเกมส์” ครั้งที่11 ประจำปี 60 อย่างยิ่งใหญ่ สนองนโยบายรัฐบาล

วันที่5 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น. นายส่งศักดิ์ สุชานิธิกุล สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เขตอำเภอละหานทราย ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นประจำปี2560

โดยมีนายธนาวุฒิ ศรีกิมแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ จุดประสงค์เพื่อให้พี่น้องประชาชนในตำบลสำโรงใหม่ทุกหมู่บ้าน ประชากรกว่าหมื่นคนหันมาออกกำลังกายเพิ่มความสามัคคีในหมู่คณะ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ตำบลสำโรงใหม่ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการเล่นกีฬาออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ไปมั่วสุมกับอบายมุขและสิ่งเสพติดเพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ๔ ปี

กีฬาสร้างชาติ ในการพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬาเพื่อมวลชนนำไปสู่ความเป็นเลิศมุ่งสู่กีฬาอาชีพและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดส่งทีมนักกีฬาเพื่อร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆต่อไป การเล่นกีฬาเป็นการออกกำลังกายที่ดีเล่นได้ทุกเพศทุกวัยการเล่นกีฬานอกจากจะทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วยังเป็นการรวมพลังสร้างความสมัครสมานสามัคคี ความเป็นระเบียบและมีวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย จึงมีการจัดการแข่งขันกีฬา ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโคกเฟือง ตำบลสำสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

/พิรุณ วัฒนกุล ถ่ายภาพ
/ภัทรพงศ์ ช้างเขียว รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ตำบลสำโรงใหม่ เปิดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น “หินหลุมเกมส์” ครั้งที่11 ประจำปี 60

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/88918