ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จัดแข่งหุ่นยนต์เทคโนโลยีอัตโนมัติไทยแลนด์ 4.0

เปิดอ่าน 1,781 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

สาขาไฟฟ้าฯ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จัดแข่งหุ่นยนต์เทคโนโลยีอัตโนมัติไทยแลนด์ 4.0

24 มี.ค.60 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทิดพันท์ ชูดร หัวหน้าสาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีอัตโนมัติไทยแลนด์ 4.0 ณ ห้อง 1111 อาคาร 11 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏนครสวรรค์

นายเอนก ทับวิชา ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม กล่าวรายงานว่า โครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เทคโนโลยีอัตโนมัติ มีความรู้เกี่ยวกับไทยแลนด์ 4.0 และเปิดเวทีให้นักศึกษาที่มีโอกาสประดิษฐ์หุ่นยนต์ เพื่อร่วมการแข่งขันหุ่นยันต์ระบบอัตโนมัติ ประเภทหุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้นแบบล้อ (Wheel Line Tracing Robot) โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 60 คน โดยหวังว่านักศึกษาจะได้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ เกิดแรงบันดาลใจในการประดิษฐ์คิดค้นนวัติกรรมใหม่ๆ ด้านหุ่นยนต์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ภาพ/ข่าว : กณต ทาทิพย์ รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จัดแข่งหุ่นยนต์เทคโนโลยีอัตโนมัติไทยแลนด์ 4.0

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/86238