ภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ(ภตช) และ คณะฯ นำโดย พลเอก สำเริง พินกลาง ประธาน ภตช เป็นประธานในพระราชพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(ในหลวงรัชกาลที่ 9)

เปิดอ่าน 2,196 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

ภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ(ภตช) และ คณะฯ นำโดย พลเอก สำเริง พินกลาง ประธาน ภตช เป็นประธานในพระราชพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(ในหลวงรัชกาลที่ 9)

วันนี้ 11 มีนาคม 2560 เวลา 19.00 น. ภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ(ภตช) และ คณะฯ นำโดย พลเอก สำเริง พินกลาง ประธาน ภตช เป็นประธานในพระราชพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(ในหลวงรัชกาลที่ 9) ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

ในการนี้มีเจ้าภาพร่วม อาทิ มูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น(มตช) โดย นายเกชา ศักดิ์สมบูรณ์ ประธาน มตช ภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ(ภธช) โดย พลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ เลขาธิการ ภธช ศูนย์ช่วยเหลือผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรม(ศยธ) โดย นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ รองประธาน ศยธ/เลขาธิการ ภตช/เลขาธิการ มตช/รองเลขาธิการ ภธช ฯ


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ(ภตช) และ คณะฯ นำโดย พลเอก สำเริง พินกลาง ประธาน ภตช เป็นประธานในพระราชพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(ในหลวงรัชกาลที่ 9)

ร่วมแสดงความคิดเห็น