คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จัดแสดงลิเก ปีที่ 8

เปิดอ่าน 923 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จัดแสดงลิเก ปีที่ 8

เมื่อวันที่ 8 มี.ค.60 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการ การแสดงลิเกครุศาสตร์ ปีที่ 8 ซึ่งจัดโดยคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ผศ.ดร.มงคล ศัยยกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ เผยว่า การแสดงลิเกครุศาสตร์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 8

จัดแสดงในท้องเรื่องรอยบุญ แสดงโดยนักศึกษาและศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมการแสดงลิเก ซึ่งถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาวไทย และชาวนครสวรรค์ ที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีชื่อเสียงด้านลิเกมายาวนาน อีกทั้งยังสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมด้วย โดยจัดแสดง 2 รอบด้วยกัน คือรอบบ่าย เวลา 13.00-16.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

และรอบค่ำ เวลา 19.00 – 22.00 น. ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง (วัดเขากบ) มีประชาชนชาวปากน้ำโพ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมชมจำนวนมาก
กณต ทาทิพย์ รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จัดแสดงลิเก ปีที่ 8

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/82356