กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 30 ส่งมอบการดำเนินการ เป่าบ่อบาดาล ตามโครงการคนไทยหัวใจเดียวกันแก่ราษฎรในพื้นที่ อำเภอวังโป่ง

เปิดอ่าน 826 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

SnapShot(0)
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 10.30 น. ที่หมู่ 9 บ้านคลองไทร ต.วังศาล อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ พันโทอัครเดช เปี่ยมไหวพริบ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 30 กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ส่งมอบการดำเนินการ เป่าบ่อบาดาล ตามโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน แก่นายปกรณ์ ตั้งใจตรง นายอำเภอวังโป่ง ประธานรับมอบส่งต่อให้กับราษฎรในพื้นที่ อำเภอวังโป่ง เพื่อเป็นการแก้ไขระบบน้ำประปาของหมู่บ้านในช่วงหน้าแล้ง เพื่อให้ราษฎร มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภคในครัวเรือน

SnapShot

อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ราษฎรได้ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า และร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนต่อไป สืบเนื่องจากในห้วงปัจจุบัน พบว่าหลายพื้นที่กำลังประสบปัญหาภัยแล้ง ระบบน้ำประปาในหมู่บ้าน มักมีปัญหาเกี่ยวกับน้ำไม่พอใช้ต่อการอุปโภคและบริโภคในครัวเรือนช่วงฤดูแล้ง อันเป็นผลมาจากระบบท่อน้ำ ซึ่งถูกใช้งานมานานจนทำให้เกิดการอุดตันและเป็นสนิม ส่งผลให้น้ำประปาไหลเวียนไม่สะดวก ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในครัวเรือน ประกอบกับพบว่าน้ำเริ่มเป็นสนิม ไม่สามารถใช้ในการอุปโภคและบริโภคได้ ทางกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ 3 โดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 30 ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว

SnapShot(1)

จึงได้จัดทำโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน ในการเป่าบ่อดาดาล ในพื้นที่ อ.วังโป่ง จำนวน 8 บ่อ 8 หมู่บ้าน ครอบคลุมพื้นที่ 5 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลวังศาล จำนวน 3 บ่อ ตำบลวังโป่ง จำนวน 1 บ่อ ตำบลซับเปิบ จำนวน 1 บ่อ ตำบลวังหิน จำนวน 2 บ่อ และ ตำบลท้ายดง จำนวน 1 บ่อ ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น พร้อมกันนั้น พันโทอัครเดช เปี่ยมไหวพริบ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 30 และนายปกรณ์ ตั้งใจตรง นายอำเภอวังโป่ง ได้ร่วมมอบถุงยังชีพ จำนวน 17 ถุง ให้กับผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ อีกทางหนึ่งด้วย

ข้อมูลภาพ/ข่าว

มนสิชา คล้ายแก้ว เพชรบูรณ์


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 30 ส่งมอบการดำเนินการ เป่าบ่อบาดาล ตามโครงการคนไทยหัวใจเดียวกันแก่ราษฎรในพื้นที่ อำเภอวังโป่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/8014