ผอ. เขตพื้นที่การศึกษา กระบี่เผย ผลสอบ o net เด็กกระบี่ คะแนนเต็ม 100 มีจำนวนทั้งสิ้น 26 คน ซึ่งมากว่าปี่ที่ผ่านมาเกือบ100เปอร์เซ็นต์

เปิดอ่าน 1,761 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

ผอ. เขตพื้นที่การศึกษา กระบี่เผย ผลสอบ o net เด็กกระบี่ คะแนนเต็ม 100 มีจำนวนทั้งสิ้น 26 คน ซึ่งมากว่าปี่ที่ผ่านมาเกือบ100เปอร์เซ็นต์

image
วันที่ 29 มีนาคม 2559 ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ สาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้มีการประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ปีการศึกษา 2558 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งได้ทำการทดสอบไปเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา
ผลปรากฏว่า นักเรียน ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากระบี่ ที่มีคะแนนสอบ โอเน็ต (O-NET) คะแนนเต็ม 100 มีจำนวนทั้งสิ้น 26 คน ซึ่งมากว่าปี่ที่ผ่านมาเกือบ100เปอร์เซ็นต์

image
แบ่งเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 16 คน ประกอบด้วย ด.ญ.วิภาวี หนูนิล ร.ร.บ้านห้วยเสียด ด.ช ชัยยุทธ โป้ซิ้ว และด.ญ พรลภัส ขุนบุญจันทร์ ร.ร.สังข์ทองวิทยา, ด.ช. ธัฌฌา สุวรรณรัตน์ ด.ญ. พิชามณธุ์ แซ่ไล่ ด.ญ . เปมิกา เกื้อหนุน ด.ญ . พิมพ์พิศา อริยวงศ์ ด.ช .พีรดนย์ สารแก้ว ร.ร.อนุบาลกระบี่, ด.ช.ภาณุพงศ์ ศรีเณร รร.โชคชัยกระบี่, ด.ญ.สมิตตา ธนาทรัพย์สิน รร.อนุบาลลำทับ, ด.ช.กฤตย์ หนูรุ่น รร.อิศรานุสรณ์, ด.ญ.จุฑารัตน์ เศรษฐการ ด.ญ.ณัฐฌิมา พรหมวานิตย์ รร.อนุบาลคณาพร, ด.ช.สิรภัทร์ เมืองน้อย รร.โภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ, ด.ญ.อาภรณ์ แก้วยอดเขา รร.อนุบาลรามเดชา และด.ญ.พิชญ์พิมล ห้วยลึก รร.บ้านห้วยลึก
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 10 คน ประกอบด้วย ด.ช. จักรภพ ชูมณี ด.ช ณัฐกฤต เกื้อสกุล ด.ช นนทกร กราบบุญมา รร.สังข์ทองวิทยา, ด.ช . ณภัทร รัตนบุรี และด.ช. ณภัทร แย้มยิ่ง รร.อนุบาลกระบี่, ด.ญ.พรรณพฤกษา เพชรพุ่ม รร.บ้านคลองหิน(เกาะลันตา) ด.ญ.ณัชชา สืบเหตุ ด.ญ.ธัญชนก เทพพิบาล ด.ญ.อลิเซีย อภิชญา นาวมันน์ และด.ช.อารีฟ หมีนุ้ย ร.ร.อิศรานุสารณ์ ,
ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ กล่าวอีกว่า

image

เมื่อนำค่าผลสัมฤทธิ์การสอบ O-NET มาเปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่าเด็กนักเรียนมีการพัฒนาขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ80 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ โดยปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านมา มีเด็กนักเรียนสอบO-Net ได้คะแนน เต็ม100 คะแนน จำนวน 14 คน แต่ปีนี้มีเด็กนักเรียนได้คะแนนเต็ม100 เพิ่มขึ้นเป็น26 คน ซึ่งเพิ่มมากกว่าปีที่ผ่านมากว่าร้อยละ80 และในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษอังกฤษ มีเด็กสอบได้100คะแนนมากที่สุดในภาคใต้ สำหรับนักเรียนที่ได้ 100 คะแนนเต็ม ส่วนใหญ่จะตั้งใจเรียน หมั่นค้นคว้าหาความรู้ และได้รับกาถรสนับสนุนการเรียนจากผู้ปกครอง และยังสามารถสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนที่มีชื่อเสียงใน จ.กระบี่และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งต้องขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและผู้ปกครอง รวมทั้งสถาบันการศึกษาที่เอาใจใส่นักเรียน โดยในวันที่31 มีนาคมนี้ ทางสำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะมีการมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เด็กนักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็มสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดกระบี่และเป็นตัวอย่างของนักเรียนรุ่นหลังต่อไป

ข้อมูลภาพ/ข่าว
ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ผอ. เขตพื้นที่การศึกษา กระบี่เผย ผลสอบ o net เด็กกระบี่ คะแนนเต็ม 100 มีจำนวนทั้งสิ้น 26 คน ซึ่งมากว่าปี่ที่ผ่านมาเกือบ100เปอร์เซ็นต์

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/7990