ประกวดนางงามไหมขอนแก่น ประจำปี 2559 สาวสวยท่านใดได้รับรางวัล…อ่านต่อ

เปิดอ่าน 1,345 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

นางงามไหมขอนแก่น ประจำปี 2559 นส.พญ.วริษา ตยางคนนท์ (ฟาฟา ) อายุ 25 ปี สูง 166 ปริญญาตรีโท คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับรางวัล 1 แสนบาทพร้อมสายสะพายและมงกุฎ ควบรางวัลผู้มีบุคลิกดีเด่นและแต่งกายสวยงามรวม 3 รางวัล รองชนะเลิศหมายเลข 54 น.ส. ศิริลักษณ์ คอง (หลิงหลิง) นศ.ปี 3 วิทยาลัยนานาชาติ มข. และหมายเลข 29 น.ส. ชฎารัตน์ วิธูสุวรรณ (นิ้ง ) ปี 5 เภสัช มข. ขวัญใจสื่อมวลชนหมายเลข 17 น.ส. อิสริยาภรณ์ ถมยางกูร (อ๋อมแอ๋ม )ปี 1 ศิลปกรรม มข. สูง 171 อายุ 19 ปี

ขอบคุณ : กฤติยากร ผาสุข ข่าวเศรษฐกิจในประเทศ (ผอ. ศูนย์ข่าว ขอนแก่น) ภาพ/ข่าว


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ประกวดนางงามไหมขอนแก่น ประจำปี 2559 สาวสวยท่านใดได้รับรางวัล…อ่านต่อ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/79290