นราธิวาส อำเภอรือเสาะ จัดแข่งขันกีฬา-กรีฑา ภาคฤดูร้อน สานฝันการกีฬา สู่จังหวัดชายแดนภาคใต้

เปิดอ่าน 603 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

นราธิวาส อำเภอรือเสาะ จัดแข่งขันกีฬา-กรีฑา ภาคฤดูร้อน สานฝันการกีฬา สู่จังหวัดชายแดนภาคใต้

1458963148481 1458963115178

เมื่อวันที่ 25มีนาคม เวลา 08.00น ขบวนพาเหรดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน นักศึกษาภาคฤดูร้อนอำเภอรือเสาะเริ่มจากสวนกาญจนาภิเษก ไปสู่ตลาดรือเสาะในเขตเทศบาลตำบล รือเสาะหลังจากนั้นก็ เข้าสู่ สนามกีฬาเทศบาลตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน นักศึกษาภาคฤดูร้อน อำเภอรือเสาะ เมื่อขบวนพาเหรดสู่สนามพร้อมนายกรีฑา แดงดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบลูกา ผู้ประสานการศึกษาอำเภอรือเสาะในนามของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กล่าวรายงานต่อ นายยะห์ ปะนาฆอ นายอำเภอรือเสาะ / ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรือเสาะ เป็นประธานและกล่าวโอวาทโดย โดยมี พ.ท.ทรงเดช สุกนุ้ย ผบ.)ฉก.นราธิวาส นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่อำเภอรดือเสาะ ให้เกียรติเข้าร่วมอย่างคับคัง

1458963136399 1458963131029 1458963126892 1458963146482
ทั้งนี้ มีนักเรียน นักศึกษา ของเขต สพป.1 มัธยมเขต ๑๕ การศึกษานอกระบบ และนักศึกษาศูนย์ฝึกอาชีพเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งมีกลุ่มโรงเรียนสังกัด สพป. อาทิโรงเรียนลาโละ 2010 กลุ่มโรงเรียนนพเก้า กลุ่มโรงเรียนพัฒนาศึกษา กลุ่มโรงเรียนสหพัฒนา กลุ่มโรงเรียนสามัคคี-สุวารี กลุ่มโรงเรียนสังกัด สพม. กลุ่มโรงเรียนสังกัด สช. และกลุ่มโรงเรียนสังกัด กศน.ภายใต้โครงการ “สานฝันการกีฬา สู่ระะบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้” เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา แสดงขีดความสามารถในด้านกีฬาและกรีฑา เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของอำเภอรือเสาะ แข่งขันในระดับจังหวัดและเข้าศึกษาต่อในสถานบันการกีฬาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อส่งเสริมการกีฬา ตามแนวนโยบายของนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
ในการนี้จัดนี้จัดให้มีการมอบเกียรติบัตรการสนับสนุนหน่วยงานการจัดแข่งขันกีฬา-กรีฑา การมอบเกียรติบัตรคณะทำงาน การมอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรนักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขัน และการมอบรางวัลขบวนพาเหรด

ประพันธ์ ฤทธิวงศ์/ภาพข่าว


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : นราธิวาส อำเภอรือเสาะ จัดแข่งขันกีฬา-กรีฑา ภาคฤดูร้อน สานฝันการกีฬา สู่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/7591