khaochad.com

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประชุมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

ประชุมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559
และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

4 (1) 5

วันนี้ (21 มี.ค. 59) พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมหารือการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยได้มีการหารือร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยหน่วยงานราชการและภาคเอกชน เพื่อบูรณาการการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสอันเป็นมหามงคลอย่างพร้อมเพรียงกัน อันเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณของทั้งสองพระองค์ โดยเน้นย้ำเป้าหมายคือให้ประชาชนทุกระดับ ทุกกลุ่ม ทุกศาสนา ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกประเทศ

1 (1)

2
พลเอก ธนะศักดิ์ กล่าวว่า การประชุมจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการหารือเกี่ยวกับการกำหนดรูปแบบ แนวทางการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 เพื่อให้แต่ละหน่วยงานได้มีโอกาสกลับไปพิจารณาและนำเสนอการจัดกิจกรรมตามแผนงาน โครงการเพื่อถวายพระพร แสดงความจงรักภักดีฯ โดยที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้แทนหน่วยงานทั้งจากภาครัฐและเอกชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับแนวความคิดที่สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อบูรณาการการจัดงานให้ยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติภายใต้แนวคิดแห่งความพอเพียง
ทั้งนี้ ในช่วงท้ายได้กล่าวย้ำขอให้แต่ละหน่วยงานได้กลับไปพิจารณาเพื่อเตรียมเสนอโครงการ/กิจกรรม โดยมอบหมายให้ นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะกรรมการและเลขานุการร่วม เป็นผู้รวบรวม ซึ่งกำหนดไว้ว่าจะมีการนัดหมายประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณากิจกรรม โครงการที่มีการนำเสนอเข้ามาประมาณต้นเดือนเมษายน รองนายกฯ ธนะศักดิ์ กล่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *