ชาวบ้านวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือซ่อมแซมสร้างถนนถูกน้ำเซาะพัง

เปิดอ่าน 966 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

ชาวบ้านวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือซ่อมแซมสร้างถนนถูกน้ำเซาะพัง
ชาวบ้านตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้ง 9 หมู่บ้าน วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแซมสร้างถนน เส้นทางบ้านซับเปิบ-สามแยกวังชมพู ในพื้นที่หมู่ 6 ต.ซับเปิบ อ.วังโป่ง

SnapShot(0)

หลังจากช่วงหน้าฝนที่ผ่านมา ได้เกิดน้ำกัดเซาะถนนระยะทางกว่า 10 กิโลเมตร ได้รับความเสียหายเป็นแนวยาว บางช่วงเป็นหลุมลึกกว่า 3-4 เมตรไม่สามารถสัญจรได้ ซึ่งถนนเส้นดังกล่าว เดิมทีเป็นเส้นทางสำหรับใช้สัญจรในภาคการเกษตร และเป็นแนวกันไฟป่าของเขตป่าไม้ ปัจจุบัน นับว่ามีความสำคัญในการใช้สัญจรไปยังตัวเมืองเพชรบูรณ์เป็นอย่างมาก

SnapShot

เนื่องจากมีระยะทางที่สั้นลง กล่าวคือ ตามเส้นทางปกติ ชาวบ้าน ต.ซับเปิบ อ.วังโป่ง หากเดินทางไปยังตัวเมืองเพชรบูรณ์ จะต้องใช้เส้นทางเริ่มจาก ต.ซับเปิบ ไปยังตัวอำเภอชนแดน แล้วขึ้นเขารัง ไปลงตำบลสามแยกวังชมพู ก่อนเข้าตัวเมืองเพชรบูรณ์ มีระยะทางกว่า 86 กิโลเมตร แต่หากใช้เส้นทางลัดดังกล่าว เริ่มจาก ต.ซับเปิบ อ.วังโป่ง ลัดไปยังตำบลสามแยกวังชมพู ก่อนเข้าตัวเมืองเพชรบูรณ์ จะมีระยะทางเพียงแค่ 40 กิโลเมตรเท่านั้น ช่วยประหยัดค่าใช้ ค่าน้ำมัน และช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางได้เป็นอย่างดี

SnapShot(1)
ล่าสุด นายสุรศักดิ์ เหมือนสี นายก อบต.ซับเปิบ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน ตำบลซับเปิบ 9 หมู่บ้านกว่า 100 คน จึงได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ด้วยการนำจอบ เสียม มีดถาง อุปกรณ์ต่างๆ มาร่วมแรงร่วมใจ ช่วยกันลงมือขุดดินถมหลุมตรงบริเวณที่น้ำกัดเซาะ พร้อมทั้งยังลงขันกันซื้อน้ำมัน มาใส่รถไถของชาวบ้านเอง เพื่อไถปรับหน้าดินไปกลบหลุมที่ลึก และทำแนวกันไฟป่าเพราะถนนเก่ารกร้างต้นไม้ต้นหญ้าปกคลุมถนน เพื่อให้ชาวบ้าน ตลอดจนประชาชนทั่วไป สามารถใช้สัญจรเข้าตัวเมืองได้อย่างสะดวก ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ตัวแทนชาวบ้าน ยังได้กล่าว วอนขอให้ภาครัฐ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาดูแล ให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนก่อนเข้าสู่ฤดูฝนต่อจากนี้ ด้วยการก่อสร้างเป็นถนนลาดยาง /คอนกรีต หรือถนนอัดบด เพื่อให้ชาวบ้านสามารถเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัย และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

ขอบคุณภาพ/ข่าว

มนสิชา คล้ายแก้ว เพชรบูรณ์


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ชาวบ้านวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือซ่อมแซมสร้างถนนถูกน้ำเซาะพัง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/7188