เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์จัดงานวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เปิดอ่าน 1,214 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์จัดงานวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

image
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 22 มีนาคม 2559 นายนราวุธ กุนาคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานการเปิดและมอบเกียรติบัตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ดีเด่น โดยมีนายพิชัย แตรประสิทธิ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ข้าราชการฝ่ายป้องกัน และ อปพร. ตำบลในเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรม

 

image
เนื่องในโอกาสวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้เวียนมาอีกวาระ ในวันที่ 22 มีนาคม 2559 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์มีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างศักยภาพ เกียรติภูมิ ศักดิ์ศรี สิทธิและสวัสดิการให้กับ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อตอบแทนคุณงามความดี ความเสียสละและอุทิศตนของเหล่าอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รวมถึงเสริมสร้างขวัญกำลังใจ สร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ

image
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จึงได้มอบเกียรติบัตรเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ดีเด่น ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเสียสละเวลา อุทิศตน เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม จำนวน 15 คน ประกอบไปด้วย

นายสุวรรณ์ ตั้งศรีจันทร์

นายสัมฤทธิ์ สีนาค

นายนกเล็ก หงส์งาม

นายโกมินทร์ โพธิ์ศรี

นายอำนวย แก้วปั่น

นายไพบูลย์ เลือกทหาร

นายนิ่ม แพงทอง

นายจักรพันธ์ พูดคล่อง

นายจักรพล พูดคล่อง

นายสมพงษ์ กระดุเหว่าดำ

นายนิพนธ์ สายทอง

นางเพชรศิริ ศรีชัยวรรณ

นางศรีไพร หงส์งาม

นางสาวสมจิตร แพนพรหมมา

และนางทัศนีย์ แพนพรหมมา

 

 

ขอบคุณภาพ/ข่าว

มนสิชา คล้ายแก้ว เพชรบูรณ์


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์จัดงานวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/7165