สวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน โคราช ติวเข้มผู้ประกอบการขับเคลื่อนแรงงานสัมพันธ์สร้างสันติสุข ตามนโยบายรัฐบาล (มีคลิป)

เปิดอ่าน 1,703 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

ที่โรงแรมสีมาธานี อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อม นายสมศักดิ์ พิรินยวง ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน และนายพันธ์ศักดิ์ ศรีนุชศาสตร์ สวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเปิดงาน “ แรงงานสมานฉันท์สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทยร้อยดวงใจเป็นหนึ่งเดียว ”

ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้หัวข้อ “ คุณธรรมจริยธรรมนำสู่แรงงานสมานฉันท์ ” และหัวข้อ “ แรงงานสัมพันธ์อย่างไรก้าวนำ thailand 4.0 ” ,การสาธิตฝึกอาชีพเสริมรายได้จำหน่ายสินค้าราคาประหยัดนิทรรศการจากหน่วยงานราชการ และเอกชน ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายปัญหาสุขภาพจิตแรงงาน การตรวจสุขภาพเบื้องต้น และตรวจวัดสายตาการสาธิตใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล โดยมี นายจ้าง ลูกจ้างแรงงาน นอกระบบ เจ้าหน้าที่รัฐ นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกว่า 500 คน

ด้านนายสมศักดิ์ ฯ ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน เผยว่า กิจกรรมครั้งนี้ เป็นการขับเคลื่อนตามนโยบาย รัฐบาลในเรื่องการสร้างความปรองดองสมานฉันท์สร้างสันติสุขในวงการในงานด้วยความเป็นธรรมด้วยขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการด้านแรงงานสัมพันธ์และศูนย์ปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์ระดับภูมิภาค ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาเป็นศูนย์ปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานเชิงรุกในรูปแบบบูรณาการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตด้านแรงงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาข้อพิพาทแรงงานในพื้นที่รับผิดชอบให้ยุติโดยเร็ว

รวมถึงส่งเสริมให้เกิดแรงงานสัมพันธ์ที่ดีมีความสมานฉันท์ระหว่างนายจ้างลูกจ้างเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันอันก่อให้เกิดประโยชน์และความสันติสุขในวงการแรงงานส่งผลให้นายจ้างมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นลูกจ้างได้รับสิทธิ์ประโยชน์ตามกฎหมายและมีสภาพการจ้างสภาพการทำงานที่ดี

 

ข้อมูลภาพ/ข่าว

อำนาจ อภัยภักดี / สำเริง อรุณรับ


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน โคราช ติวเข้มผู้ประกอบการขับเคลื่อนแรงงานสัมพันธ์สร้างสันติสุข ตามนโยบายรัฐบาล (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/70211