เปิดแล้วโครงการบ้านสวนสินเศรษฐี ของพลตรีนิพนธ์ เจริญผล อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2559

เปิดอ่าน 2,853 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เปิดแล้วโครงการบ้านสวนสินเศรษฐี ของพลตรีนิพนธ์ เจริญผล อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2559

1458482032114 1458482030508

โดยมี พลเอก ณพล คชแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็นประธานเปิด และ มี ดร.ธัญญาภา วิบูลย์ ดร.ณัฐสมร เชื้อแพทย์ พันเอกอนันตกฤตย์ ดวงอัมพร ร่วมแสดงความยินดี


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เปิดแล้วโครงการบ้านสวนสินเศรษฐี ของพลตรีนิพนธ์ เจริญผล อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2559

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/6991