อ่างทอง ชาวบ้านจระเข้ร้องรวมตัว ของบตำบลสร้างประปาหมู่บ้าน หลังประสบปัญหาภัยแล้งน้ำไม่พอใช้

เปิดอ่าน 1,478 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

อ่างทอง ชาวบ้านจระเข้ร้องรวมตัว ของบตำบลสร้างประปาหมู่บ้าน หลังประสบปัญหาภัยแล้งน้ำไม่พอใช้


จากปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในจังหวัดอ่างทองในขณะนี้ได้ส่งผลกระทบถึงชาวนา ทำให้ไม่มีน้ำพอจะที่ไปหล่อเลี้ยงต้นข้าว ประกอบกับชลประทานหยุดจ่ายน้ำเข้าระบบชลประทานเพื่อส่งไปให้ชาวนาใช้สำหรับการทำนาปรังอีกด้วย จนลามไปถึงน้ำอุปโภค-บริโภคของประชาชนที่ต้องใช้น้ำในการดำรงชีพพลอยขาดแคลนไปด้วย ทำให้หลายพื้นที่ต้องพึ่งตนเอง โดยการรวมกลุ่มกันเพื่อหางบประมาณมาช่วยกันขุดเจาะน้ำบาดาลเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้ได้น้ำเพียงพอต่อการทำน้ำประปาหมู่บ้านแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ อย่างเช่นที่หมู่ที่ 4 ต.จระเข้ร้อง อ.ไชโย จ.อ่างทอง ชาวบ้านได้รวมตัวของงบประมาณจากโครงการตำบลละ 5 ล้านบาท โดยได้งบประมาณจากโครงการมา 162,000 บาทเพื่อขุดเจาะน้ำบ่อดาลเพิ่มเพื่อประชาชนทั้ง 250 ครัวเรือนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ

IMG_3232
นายสมยศ วิชากร นายอำเภอไชโย กล่าวว่าตำบลจระเข้ร้อง ได้นำเงินโครงการตำบลละ 5 ล้านบาท มาปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไขประปาหมู่บ้าน โดยการขุดเจาะบ่อบาดาลเพิ่มอีกหนึ่งตัว

IMG_3233

เดิมเรามีหนึ่งตัวใช้ทำน้ำประปาให้ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 ตำบลจระเข้ร้อง รวม 3 หมู่บ้านรวม 250 ครัวเรือนหรือ 1,000 คนประกอบกับบางพื้นที่มีประชาชนใช้น้ำประปาหมู่บ้านของ อบต.ชัยฤทธิ์ ต่อมาทาง อบต.ชัยฤทธิ์ได้แจ้งว่าจะตัดการส่งน้ำมาให้

IMG_3231

เพราะว่าทางประชาชนในพื้นที่ตำบลชัยฤทธิ์มีน้ำอุปโภค-บริโภคไม่เพียงพอ ประชาชนตำบลจระเข้ร้อง จึงของบประมาณจากโครงการตำบลละ 5 ล้านบาท มาขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อเพิ่มน้ำในการทำประปาหมู่บ้านให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่

ขอบคุณภาพ/ข่าว
สุรชัย ผลจันทร์/อ่างทอง


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : อ่างทอง ชาวบ้านจระเข้ร้องรวมตัว ของบตำบลสร้างประปาหมู่บ้าน หลังประสบปัญหาภัยแล้งน้ำไม่พอใช้

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/6951