หลักสูตรสร้างสรรค์งานตัดต่อวีดีโอ

เปิดอ่าน 3,127 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

1

 

วันเสาร์ที่ มกราคม 2560 พบกับ หลักสูตรสร้างสรรค์งานตัดต่อวีดีโอ ในราคา 2,900 บาท

เนื้อหา

 • แนะนำโปรแกรมในการตัดต่อวีดีโอ
 • เริ่มต้นการบันทึก
 • การใส่ลูกเล่นต่างๆ ระหว่างบันทึก ของ Menu View
 • การปรับแต่งลูกเล่นใน Menu Effect > Option
 • การ Save งานที่ได้จาการบันทึก (capture)
 • การตัดต่อไฟล์ใน Timeline
 • การปรับแต่งและใส่ลูกเล่น
 • Transitions
 • Title Clips
 • การนำวีดีโอไปใช้งาน

 

Public Training by ABA & SiamHR

Public Training เดือน มกราคม 2017

 1. -หลักสูตร สร้างสรรค์งานตัดต่อวีดีโอ  -วิทยากร อ.อภิชาติ บัวทอง/อ.นพทัต บุณยเกียรติ  -ราคา 2,900 บาท  -วันที่ 14/ม.ค./2560
 2. -หลักสูตร สื่อสารสร้างสรรค์ ปั้น Team ขั้นเทพ  -วิทยากร อ.นพทัต บุณยเกียรติ/อ.ธนวัฒน์ สกุณาธวงศ์/อ.คฑาวุฒิ ปิ่นทะวงค์  -ราคา 3,500  -วันที่ 15/ม.ค./2560
 3. -หลักสูตร Train the Trainer Certificate 2 วัน  -วิทยากร ดร.บัญญัติ บุญญา  -ราคา 9,000 บาท  -วันที่ 23-24/ม.ค./2560
 4. -หลักสูตร สร้าง Fanpage อย่างไร ให้โดนใจจนขายไม่ทัน  -วิทยากร ดร.ราเชนทร์ บุญลอยสง/อ.ปิลันธนา ศรีสินรุ่งเรือง  -ราคา 2,900 บาท  -วันที่ 21/ม.ค./2560
 5. -หลักสูตร จิบกาแฟแก้วเดียวก็มีเว็บไซต์ได้ (wordpress)  -วิทยากร อ.ศุภพิชญ์ รุจิพุฒธันยพัต  -ราคา 2,900 บาท  -วันที่ 27/ม.ค./2560

Public Training เดือน กุมภาพันธ์ 2017

 1. -หลักสูตร คิดให้ออก บอกให้ถูก พูดให้ตรง ด้วยเทคนิค NLP  -วิทยากร อ.จีราวัฒน์ เลิศไสวธนากุล  -ราคา 2,900  -วันที่ 4/ก.พ./2560
 2. -หลักสูตร เทคนิคการนำเกมส์และกิจกรรกลุ่มสัมพันธ์  -วิทยากร ดร.บัญญัติ บุญญา/อ.ธนวัฒน์ สกุณาธวงศ์/อ.คฑาวุฒิ ปิ่นทะวงค์/อ.ประกาศิต สพฤกษ์ศรี/อ.พรเลิศ ปังศรี  -ราคา 4,900  -วันที่ 11/ก.พ./2560
 3. -หลักสูตร Act for Speech พูดให้ดี ต้องมีลีลา  -วิทยากร อ.จีราวัฒน์ เลิศไสวธนากุล  -ราคา 2,900   -วันที่ 18/ก.พ./2560
 4. -หลักสูตร Train the Trainer Certificate 2 วัน  -วิทยากร อ.บัญญัติ บูญญา  -ราคา 9,000  -วันที่ 18-19/ก.พ./2560
 5. -หลักสูตร Email Powerful 4.0 เขียนอีเมลให้เก๋า  -วิทยากร อ.นุวัศ เจนเกียรติฟู  -ราคา 2,900  -วันที่ 19/ก.พ./2560
 6. -หลักสูตร Train The Trainer Intermediate 3 วัน  -วิทยากร ดร.บัญญัติ บุญญา  -ราคา 1,9000  -วันที่ 24-26/ก.พ./2560

Public Training เดือน มีนาคม 2017

 1. -หลักสูตร ชีวิตเป็นสุขสนุกกับงาน  -วิทยากร อ.ประกาศิต สพฤกษ์ศรี/อ.วันวิสา ช่างเหล็ก  -ราคา 2,900  -วันที่ 4/มี.ค./2560
 2. -หลักสูตรโค้ชนักขาย รายได้ทะลุเป้า  -วิทยากร อ.มานิจ วราภาคย์  -ราคา 2,900  -วันที่ 5/มี.ค./2560
 3. -หลักสูตร Train the Trainer Certificate 2 วัน  -วิทยากร ดร.บัญญัติ บุญญา  -ราคา 9,000  -วันที่ 10-11/มี.ค./2560
 4. -หลักสูตร ระบบบริหารคุณภาพสำหรับ SME  -วิทยากร อ.สุวิช หิรัญรักษ์/อ.ภัทธาวุธ สกุนตนิยม  -ราคา 2,900 -วันที่ 11/มี.ค./2560
 5. -หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพด้วยการบริหาร T-I-M-E  -วิทยากร ดร.บัญญัติ บุญญา/อ.สุชาดา กุลมงคง  -ราคา 2,900 -วันที่ 18/มี.ค./2560
 6. -หลักสูตร เขียนคู่มือการทำงานอย่างไร ให้องค์กรพัฒนาได้อย่างยั่งยืน  -วิทยากร อ.ภัทธาวุธ สกุนตนิยม/อ.รติพันธุ์ วงศ์อินทร์  -ราคา 2,900 -วันที่ 18/มี.ค./2560
 7. -หลักสูตร กลยุทธ์ลดต้นทุนสู่กำไรอย่างยั่งยืน  -วิทยากร อ.สุวิช หิรัญรักษ์  -ราคา 2,900 -วันที่ 24/มี.ค./2560
 8. -หลักสูตร 19 เรื่องต้องระวัง สำหรับมือใหม่สนใจส่งออก  -วิทยากร อ.อชิรพัฒน์ อติคุณวรกาญจน์  -ราคา 2,900 -วันที่ 25/มี.ค./2560

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : หลักสูตรสร้างสรรค์งานตัดต่อวีดีโอ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/67578