ผอ.สปข.3 นำจัดเวทีเสวนา คนเหนือเดินหน้า…ร่วมปฏิรูปประเทศไทยภายใต้โครงการ ปชส.การปฏิรูปประเทศไทย

เปิดอ่าน 428 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

ผอ.สปข.3 นำจัดเวทีเสวนา คนเหนือเดินหน้า…ร่วมปฏิรูปประเทศไทยภายใต้โครงการ ปชส.การปฏิรูปประเทศไทย

15189

สายวันที่ 18 มี.ค.59 ที่ห้องเชียงใหม่ 3 รร.ดิเอ็มเพลส อ.เมืองเชียงใหม่  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 โดยการนำของนางดวงมาลย์ ศรีกิจวิไลกุล ผอ.สปข.3 เป็นเจ้าภาพจัดเวทีเสวนา คนเหนือเดินหน้า…ร่วมปฏิรูปประเทศไทยภายใต้โครงการ ปชส.การปฏิรูปประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยได้รับเกียรติและให้การต้อนรับนายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศคนที่หนึ่ง พลอากาศเอก คณิต สุวรรณเนตรประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน และนายประวิน พัฒนะพงษ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ที่ร่วมเสวนาให้ความรู้และความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ ให้แก่สื่อมวลชนจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปสู่การวางกลยุทธ์เพื่อการปฏิรูปประเทศตามแนวทางการคืนความสุขให้แก่ประเทศและประชาชนอย่างต่อเนื่องต่อไป


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ผอ.สปข.3 นำจัดเวทีเสวนา คนเหนือเดินหน้า…ร่วมปฏิรูปประเทศไทยภายใต้โครงการ ปชส.การปฏิรูปประเทศไทย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/6749