(มีคลิป) อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ลงพื้นที่จังหวัดสตูล ติดตามการเดินทางกลับของประชาชน เน้นมาตรการเข้มข้นจับปรับจริงทุกกรณี

เปิดอ่าน 2,732 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันที่ 3 ม.ค. 60 นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นช่วงที่มีการเดินทางหนาแน่น โดยช่วงเวลาที่เดินทางมากที่สุดคือวันที่ 2 และ 3 มกราคม 2560 ซึ่งมีความเข้มข้นและเดินทางพร้อมกันทั่วประเทศทุกภูมิภาค

p2

สำหรับกระทรวงคมนาคมนั้นมีมาตรการดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนในทุกกรณี ทั้งกรณีที่ประชาชนเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ต้องได้รับการดูแลในการเดินทางที่มีความสะดวกและปลอดภัย โดยเครือข่ายของกระทรวงคมนาคมทั่วประเทศจะดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

p1

และในกรณีที่ประชาชนเดินทางกลับโดยรถโดยสารสาธารณะ ยืนยันว่ากรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ บขส.ทั่วประเทศ จัดเที่ยวรถและจำนวนรถที่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน สำหรับประชาชนที่ยังไม่มีตั๋วเดินทางสามารถรับบริการได้ที่ สถานีขนส่งทั้ง 121 สถานีทั่วประเทศ ขอยืนยันว่ามีรถพร้อมอย่างแน่นอน

p5

โดยมีมาตรการที่สำคัญคือ “การเพิ่มรถ การเพิ่มเที่ยว การเพิ่มความถี่” และจัดเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบก ร่วมกับทหาร และตำรวจในแต่ละพื้นที่ เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนให้มีรถเดินทางกลับจนครบทุกคนในแต่ละจังหวัด

p4

นอกจากนี้ยังได้ติดตามเฝ้าระวังและป้องกันการเอาเปรียบผู้โดยสารของผู้ประกอบการ อาทิ จำนวนที่นั่ง อัตราค่าโดยสาร การให้บริการที่ไม่พึงประสงค์ ให้ดำเนินการขั้นสูงสุดจับปรับในทุกกรณี เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารนับเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

p3

 

ข้อมูลภาพ/ข่าว

นิตยา แสงมณี // สตูล


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : (มีคลิป) อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ลงพื้นที่จังหวัดสตูล ติดตามการเดินทางกลับของประชาชน เน้นมาตรการเข้มข้นจับปรับจริงทุกกรณี

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/65458