แม่ฮ่องสอนหมอกควันยังปกคลุม สาธารณสุขแม่ฮ่องสอนแจกหน้ากากอนามัย 44000 ชิ้นให้ประชาชนสวมใส่ป้องกันฝุ่นละอองและเตือนหลีกเลี่ยงการกิจกรรมนอกตัวอาคารเป็นเวลานานๆ

เปิดอ่าน 454 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

แม่ฮ่องสอนหมอกควันยังปกคลุม สาธารณสุขแม่ฮ่องสอนแจกหน้ากากอนามัย 44000 ชิ้นให้ประชาชนสวมใส่ป้องกันฝุ่นละอองและเตือนหลีกเลี่ยงการกิจกรรมนอกตัวอาคารเป็นเวลานานๆ

จากรายงานผลการตรวจคุณภาพอากาศแม่ฮ่องสอนของกรมควบคุมมลพิษค่าเฉลี่ย 24ชั่วโมง พบว่า ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM10 ที่มีค่ามาตรฐานอยู่ที่ 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่าดัชนีคุณภาพอากาศที่มีค่ามาตรฐานอยู่ที่ 100 มีค่าเกินกว่าค่ามาตรฐานมา 2 วัน แม้ว่าความหนาแน่นหมอกควันมีแนวโน้มเริ่มลดลง แต่ปริมาณฝุ่นละอองบางพื้นที่ยังเกินมาตรฐาน ส่งผลให้ผู้ที่ต้องทำกิจกรรมอยู่นอกตัวอาคาร และผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ตามท้องถนนมีอาการแสบและคันตา รวมทั้งมีอาการหายใจติดขัดด้วย

ทางด้าน นพ.ประเสริฐ  กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เปิดเผย สถานการณ์เฝ้าระวังการดูแลประชาชนจากปัญหาหมอกควันของหน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขในจังหวัดแม่ฮ่องสอน พบผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว กลุ่มเสี่ยงได้รับผลกระทบจากหมอกควันทำให้อาการกำเริบ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทั้ง 7 อำเภอมากที่สุด  คือ ผู้ป่วยโรคหัวใจหลอดเลือด รองลงมาคือ โรคทางเดินหายใจทุกชนิด โรคผิวหนังและโรคตา ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงมีนาคม 2559 รวมจำนวนทั้งสิ้น 14,431 ราย พร้อมประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ระมัดระวังและป้องกันตัวเองจากสภาพหมอกควัน ในช่วงที่หมอกควันปกคลุมหนาแน่นพยายามหลีกเลี่ยงการอยู่นอกตัวอาคารเป็นเวลานาน โดยเฉพาะเด็ก คนชรา และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว ควรงดออกนอกบ้าน ควรสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนอออกบ้านไปในที่มีปริมาณฝุ่นละอองหนาแน่น  สามารถมาขอรับหน้ากากอนามัยได้ที่ โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซึ่งได้กระจายไปแจกให้คนไข้และประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่กว่า 44000 ชิ้น และขอให้พี่น้องประชาชนติดตามรับฟังข่าวสารข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิด  เพื่อให้เกิดความเข้าใจปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

 

ข้อมูลจาก:สมหมาย/ข่าว/ประชาสัมพันธ์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน/สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010/เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข

 


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : แม่ฮ่องสอนหมอกควันยังปกคลุม สาธารณสุขแม่ฮ่องสอนแจกหน้ากากอนามัย 44000 ชิ้นให้ประชาชนสวมใส่ป้องกันฝุ่นละอองและเตือนหลีกเลี่ยงการกิจกรรมนอกตัวอาคารเป็นเวลานานๆ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/6430