รมว.สธ.เผยรพ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส เปิดให้บริการประชาชนตามปกติ เจ้าหน้าที่ขวัญกำลังใจดี

เปิดอ่าน 371 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

รมว.สธ.เผยรพ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส เปิดให้บริการประชาชนตามปกติ เจ้าหน้าที่ขวัญกำลังใจดี

รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ประชุมทางไกลผ่านวิดีโอให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเจาะไอร้อง เผยทุกคนขวัญกำลังใจดี เป็นที่น่าชื่นชมทางโรงพยาบาลเปิดให้บริการประชาชนตามปกติ ส่งผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพลงพื้นที่ เพิ่มความปลอดภัย

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมนายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมทางไกลผ่านวีดิโอกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสและผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจาะไอร้อง  เพื่อติดตามสถานการณ์ พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน  และให้สัมภาษณ์ว่า  ได้รับรายงานภายหลังเกิดเหตุการณ์เมื่อคืนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกคนมีกำลังใจดีมาก ปลอดภัย  และน่าชื่นชมมากที่เจ้าหน้าที่ทุกคนมาทำงานเพื่อประชาชนตามปกติ ทำให้มั่นใจว่าในทุกพื้นที่ยังมีการทำงานเพื่อบริการประชาชนต่อไปได้

ในส่วนของผู้ป่วยที่พักรักษาในโรงพยาบาลไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ บางส่วนอนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว และส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลนราธิวาสอีกจำนวนหนึ่ง  ส่วนเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่อยู่ในสถานการณ์ ได้ให้ลาพัก กลับบ้านเป็นเวลา 1 สัปดาห์

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล กล่าวต่อว่า ในเรื่องของความปลอดภัยนั้น ขณะนี้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้ร่วมหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด แม่ทัพภาคที่ 4 เกี่ยวกับมาตรการดูแลผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ในสถานบริการทุกแห่ง  มั่นใจว่าฝ่ายความมั่นคงจะดูแลสถานพยาบาล ที่ทำหน้าที่บริการช่วยเหลือประชาชน โดยผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บ จะได้รับการดูแลเป็นไปตามหลักสากล และในวันพรุ่งนี้ (15 มีนาคม 2559) ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 12 ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและร่วมหาแนวทางปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยในโรงพยาบาลและโซนที่พักอาศัย โดยส่วนกลางพร้อมสนับสนุนงบประมาณ บุคลากร อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตามขอให้เหตุการณ์นี้เกิดเป็นครั้งสุดท้าย เพราะโรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล ผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บ

 

ข้อมูลจาก:สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010/เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : รมว.สธ.เผยรพ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส เปิดให้บริการประชาชนตามปกติ เจ้าหน้าที่ขวัญกำลังใจดี

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/6427