นราธิวาส ชมรมตาดีกาอำเภอรือเสาะ อบรมครูสอนตาดีกาเสริมศักยภาพ

เปิดอ่าน 1,905 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

นราธิวาส ชมรมตาดีกาอำเภอรือเสาะ อบรมครูสอนตาดีกาเสริมศักยภาพ


เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 25559 ที่ห้องประชุมจันปิยะ สำนักงานเทศบาลตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ชมตาดีกาอำเภอรือเสาะ โดยนางซารีป๊ะ ดอเลาะ ประธานชมรมตาดีกาอำเภอรือเสาะจัดรมอบรมครูสอนตาดีกาเสริมศักยภาพโดยมีนายอับดุลรอณี เด็งสาแม ประธานศูนย์ตาดีกาจังหวัดนราธิวาส

image

เป็นประธานพิธีเปิด นายมะนอ โต๊ะลูโบ๊ะ รองนายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะได้กล่าวต้อนรับ มีผู้เข้าร่วมอบรมครูผู้สอนตาดีกา ในพิ้นที่อำเภอรือเส่าะจำนวน 120 คน

image
สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครุที่สอนกาตาดีได้เรียนรู้และเข้าใจในหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกรรมการตัดสินการแข่งขันมีความเข้าใจเทคนิดการเสนอ อานาเซะ ซายัดการบรรยายธรรมที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล โดยมีวิทยากรจาก ศูนย์ประสานงานตาดีกาจังหวัดชายแดนใต้ และ คณะ PicSub เป็นผู้บรรยาย

image

image

image

image

 

ขอบคุณภาพ/ข่าว

ประพันธ์ ฤทธิวงศ์


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : นราธิวาส ชมรมตาดีกาอำเภอรือเสาะ อบรมครูสอนตาดีกาเสริมศักยภาพ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/6349