นครแม่สอด-มูลนิธิช้างไทย –ชาวปากะญอ จัดงานวันอนุรักษ์ช้างไทย ช้างอาเซียน AEC

เปิดอ่าน 2,873 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

นครแม่สอด-มูลนิธิช้างไทย –ชาวปากะญอ จัดงานวันอนุรักษ์ช้างไทย ช้างอาเซียน AEC

“คนยัง..ช้างอยู่” เพื่อให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของช้าง สัตว์ประจำชาติ -นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ แห่ร่วมงานขึ้นช้างรับวันอนุรักษ์ช้างไทย-ช้างอาเซียน

image

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2559 นาย สมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้เป็นประธานเปิดงานวันช้างไทย-วันอนุรักษ์ช้างไทย ช้างศึกของคนไทย โดยมีการจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์ช้างไทย ที่บริเวณบ้านปูเตอร์ หมู่ 4 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงปากะญอ ที่เป็นหมู่บ้านชาวปากะญอต้นแบบการช้างและเพาะพันธุ์ช้าง โดยการจัดงานครั้งนี้ชนเผ่าชาวกะเหรี่ยงปากะญอร่วมกับมูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย

image

และครวญช้างรวมทั้งชาวบ้านปูเตอร์ ได้จัดกิจกรรมวันช้างไทย ขึ้น เพื่อให้คนยัง..ช้างอยู่ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้แก่ช้างไทย และยกย่องช้างไทย เผยแพร่ความรู้ และกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญของช้าง สัตว์สัญลักษณ์ประจำชาติไทย ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในท้องถิ่น รวมทั้งการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครอนุรักษ์ช้างในท้องถิ่นและเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และสืบสานประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม นอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ-ชาวไทยและกลุ่มองค์กรเอกชนนานาชาติ NGO และนักท่องเที่ยวชาวไทย จากต่างจังหวัด เดินทางมาร่วมการจัดกิจกรรม เช่นกัน

image

โดยมีการจัดแสดงวิถีชีวิตระหว่างช้างกับคน ทั้งการกินการอยู่ และการใช้ชีวิตร่วมกัน เช่นการชักลากซุง-การขนข้าวสาร-การเดินทาง ฯลฯ เป็นต้น การจัดวันอนุรักษ์ช้างไทย นั้นเนื่องจาก ช้างเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และประเพณีของไทยมายาวนานทำให้ช้างได้กลายเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติ ด้วยเหตุนี้มติคณะรัฐมนตรีจึงประกาศให้วันที่ 13 มีนาคมของทุกปี เป็นวันช้างไทย เพื่อให้คนไทยได้ร่วมกันรำลึก และตระหนักถึงความสำคัญของช้างซึ่งเป็นสัตว์ประจำชาติไทย และพร้อมใจกันอนุรักษ์ให้ช้างไทยอยู่กับชาติไทยตลอดไป เนื่องจากปัจจุบัน บทบาทของช้างไทยได้เปลี่ยนไปจากเดิม เหตุเพราะโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้คนไทยไม่ได้ใกล้ชิดกับช้างเหมือนแต่ก่อน และให้ความสำคัญกับช้างน้อยลง โดยชาวเผ่าปากะญอ และมูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย จึงจัดกิจกรรม 13 มีนาคม วันช้างไทยขึ้นเพื่อให้ทุกคนหันมาให้ความสนใจช้างไทยเหมือนในอดีต ให้คนไทยได้ระลึกถึงคุณประโยชน์ของช้างไทย ได้สัมผัสกับช้างอย่างใกล้ชิด รวมถึงรับรู้การทำงานของมูลนิธิ ร่วมกันเสนอแนวคิดเพื่ออนุรักษ์ช้าง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการได้ใกล้ชิดกับช้าง และสร้างเครือข่ายแนวร่วมในการอนุรักษ์ช้างต่อไป

ขอบคุณภาพข่าว

กิตติพงษ์ ข่มอาวุธ ข่าว/ภาพ จังหวัดตาก


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : นครแม่สอด-มูลนิธิช้างไทย –ชาวปากะญอ จัดงานวันอนุรักษ์ช้างไทย ช้างอาเซียน AEC

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/6222