กู้ชีพ กู้ภัย อาสาสมัคร กับการพัฒนาสู่ระบบอาเซี่ยน ปี 2559

เปิดอ่าน 1,200 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

กู้ชีพ กู้ภัย อาสาสมัคร กับการพัฒนาสู่ระบบอาเซี่ยน ปี 2559

image
ของกู้ภัย กู้ชีพ อาสาสมัคร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในการเตรียมพร้อมทุกสถานการณ์ การฝึกฝนทุกรูปแบบที่สามารถเข้าร่วม กับหน่วยของงานภาครัฐ เช่นฝึกซ้อมแผนป้องกันอุบัติภัยต่างๆร่วมกับ กองบัญชาการกองทัพไทย, กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ, ศูนย์ส่งกลับ ร.พ.ตำรวจ สนง.ตำรวจแห่งชาติ, การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ(สพฉ.),

image

ความพร้อมเพียงทางด้านอุปกรณ์ ความพร้อมเพียงทางด้านกำลังพล ความพร้อมเพียงทางด้านการฝึกซ้อมเป็นประจำ ความพร้อมเพียงทางด้านการแต่งกายที่ไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้ชาวต่างชาติที่ร่วมฝึกซ้อมแผนกู้ชีพ กู้ภัย ในระดับอาเซียน ยอมรับและชมเชยในความสามารถ จึงเห็นได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของทีมกู้ชีพ กู้ภัย ป่อเต็กตึ๊ง ในการลงพื้นที่แต่ละครั้งที่เห็นเป็นจุดสำคัญ คือการแต่งกายสีเขียวอมฟ้าในชุด ปจ. พร้อมหมวกสีฟ้าทำให้เห็นเด่นชัด ถุงมือป้องกันภัย รองบูทที่ทันสมัยกันอันตราย สามารถเข้าพื้นที่เกิดเหตุได้ทุกที่ที่มีภัย ความพร้อมเพียงที่สำคัญทุกครั้งที่ลงปฏิบัติหน้าที่ คือการฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชา รวมไปถึงการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

image

จึงนับได้ว่าการพัฒนาที่เดินหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ของทีมกู้ชีพ กู้ภัย อาสาสมัคร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งในปี 2559 นี้ จะเป็นบททดสอบที่สำคัญในการปฏิบัติ มีความพร้อมมากน้อยเพียงไร หากมีภัยพิบัติเกิดขึ้นที่หนึ่งที่ใด ไม่เพียงแต่ในประเทศเท่านั้น ประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้เคียงหรือประเทศอื่น ก็สามารถเดินทางไปให้การช่วยเหลือร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐได้ทันที
ต้น มนตรี รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กู้ชีพ กู้ภัย อาสาสมัคร กับการพัฒนาสู่ระบบอาเซี่ยน ปี 2559

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/5915