(มีคลิป) โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ จัดกิจกรรมโรงเรียน บ้าน ประสานสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและบ้าน

เปิดอ่าน 2,126 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

 ที่ห้องประชุมโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ แขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ไปจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้พร้อมกันเข้าร่วมกิจกรรม การประชุมผู้ปกครอง ภายใต้ชื่อ “โรงเรียน บ้าน ประสานสัมพันธ์”

snapshot18

เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและบ้าน เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ภายในโรงเรียน เพื่อแจ้งผลการเรียนของภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและบุคลากรภายในโรงเรียนได้พบปะ แลกเปลี่ยนความคิด

snapshot16

โดยมี ดร.บันฑิต ครุฑางคะ ผู้รับใบอนุญาติ ผู้จัดการโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และร่วมกับ มิส.วรรณวิมล ครุฑางคะ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ จุดเทียนนำผู้ปกครองที่เข้าร่วมงาน ถวายความอาลัย และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีดังกึกก้อง

snapshot20

จากนั้นทางโรงเรียนได้จัดแสดง จิตตลีลา ชุด ร่มฉัตร โดยการแสดงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2-3 และ การแสดงร้องเพลง โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนที่ประธานในพิธี จะได้ดำเนินการชี้แจง ข้อมูล ข่าวสารที่ผู้ปกครองควรทราบในส่วนที่เกี่ยวกับโรงเรียน และนักเรียน

snapshot21

พร้อมทั้งเปิดให้ ซัก-ถามปัญหา เสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำข้อมูลมาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล จนนำไปสู่การพัฒนาที่ดียิ่งๆขึ้นไป

snapshot22

และในวันเดียวกันนี้ ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ ผู้รับใบอนุญาติ ผู้จัดการโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ได้มอบหมายให้ครูประจำชั้น ทุกระดับชั้น นำพาผู้ปกครอง ไปยังห้องเรียนในแต่ละชั้นเรียน เพื่อรับผลการสอบ และ รับทราบพฤติกรรมนักเรียน ตามลำดับต่อไป

 

ข้อมูลภาพ/ข่าว

มนสิชา คล้ายแก้ว


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : (มีคลิป) โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ จัดกิจกรรมโรงเรียน บ้าน ประสานสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและบ้าน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/58405