สำนักงาน ทส.จ.กาฬสินธุ์จัดให้ ปูพรมเจาะบาดาลช่วยแก้วิกฤติแล้ง

เปิดอ่าน 1,034 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

1391677

สำนักงาน ทส.จ.กาฬสินธุ์จัดให้ ปูพรมเจาะบาดาลช่วยแก้วิกฤติแล้ง

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559
จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ ปูพรมเจาะบ่อบาดาลช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนแก้วิกฤติภัยแล้ง
นายนิยม กิตติวงศ์ตระกูล ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ นายสัมฤทธิ์ กิตติโชติ สุขสงค์ นายอำเภอร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการแก้ไขและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง โดยการขุดเจาะบ่อบาดาลช่วยเหลือเกษตรกรใน ต.สามัคคี อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ เพื่อส่งเสริมการเกษตรปลูกพืช สร้างงาน สร้างอาชีพ และช่วยเหลือประชาชนให้มีน้ำอุปโภค บริโภค เพียงพอในช่วงหน้าแล้ง

1391673
โดยคณะได้เข้าติดตามและเยี่ยมการทำเกษตรของนางสุประภา สังสุไร่ อายุ 41 ปี เกษตรกรบ้านเหล่าเขื่อง ต.สามัคคี อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งหลังจากได้ทำการขุดเจาะบ่อบาดาลเสร็จแล้ว ได้มีการปลูกพืช ทั้งมะเขือเทศ ถั่วฝักยาว ข่า ตะไคร้ ถั่วลิสง การเลี้ยงปลา และพืชผักสวนครัวต่างๆ ซึ่งสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ ในช่วงหน้าหน้าแล้งได้เป็นอย่างดี
นายนิยม กิตติวงศ์ตระกูล ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆทำให้ประชาชนและเกษตรได้รับความเดือดร้อนประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ ทั้งอุปโภค บริโภค ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้กำชับและมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อนำน้ำใต้ดินขึ้นมาช่วยเหลือประชาชนให้ได้มีน้ำอุปโภค บริโภค และช่วยเหลือเกษตรกรในการปลูกพืชในช่วงหน้าแล้ง โดยได้ปูพรมดำเนินการขุดเจาะเน้นการช่วยเหลือพื้นที่นอกเขตระบบชลประทานที่ประสบปัญหาภัยแล้งหนักก่อน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และจะสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับเกษตรในช่วงหน้าแล้ง โดยได้ทำการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร และ การอุปโภค บริโภค ครอบคลุมเกือบทั้ง 18 อำเภอของ จ.กาฬสินธุ์รวมทั้งหมดกว่า 107 บ่อ

1391682
ด้านนางสุประภา สังสุไร่ อายุ 41ปี เกษตรกรบ้านเหล่าเขื่อง ต.สามัคคี อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาเกษตรกรในพื้นที่ประสบปัญหาน้ำไม่เพียงพอในการทำเกษตร โดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้ง เนื่องจากแหล่งน้ำธรรมชาติที่อาศัยน้ำจากน้ำฝนลดลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้หลังจากมีการขุดเจาะบ่อบาดาลตนและเพื่อนเกษตรกรที่อยู่ใกล้เคียงบ่อบาดาลแห่งนี้ต่างก็ปลูกพืช ทั้งมะเขือเทศ ถั่วฝักยาว ถั่วลิสง ข้าวโพด ข่า ตะไคร้ เลี้ยงปลา และพืชผักสวนครัวต่างๆ ทำให้ครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน ซึ่งทำให้ไม่ต้องเดินทางไปขายแรงงานในต่างจังหวัดและกรุงเทพฯ เพราะบ่อบาดาลมีน้ำเกษตรกรสามารถปลูกพืชหมุนเวียนตลอดทั้งปี.
ข่าว // ภาพ ทีมข่าว นสพ.เสียงภูพาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สำนักงาน ทส.จ.กาฬสินธุ์จัดให้ ปูพรมเจาะบาดาลช่วยแก้วิกฤติแล้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/5638