แม่สาย จัดงานวันสตรีพร้อมจัดขบวนแห่ส่งเสริมสิทธิเท่าเทียมกัน

เปิดอ่าน 1,734 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

image

แม่สาย จัดงานวันสตรีพร้อมจัดขบวนแห่ส่งเสริมสิทธิเท่าเทียมกัน

กลุ่มสตรีอ.แม่สายได้เดินขบวนจากหน้ามูลนิธิกวงเม้งแม่สายมายังสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลแม่สาย โดย มีกลุ่มสตรี อ.แม่สาย จำนวน 8 ตำบล ร่วม 800 คน ร่วมในการเดินขบวนในครั้งนี้ เนื่องจากวันที่ 8 มี.ค. นี้เป็นวันสตรีสากล การปกป้องสิทธิสตรี การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและการต่อสู้กับความรุนแรงทางเพศ โดยการเดินขบวนในครั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนสังคมให้ส่งเสริมสิทธิเท่าเทียมกันของหญิงและชาย

image

ต่อมาเวลา 10.00 น. นายชุติเดช มีจันทร์ นายอำเภอแม่สาย ได้เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณสตรีดีเด่นแห่งปีของ อ.แม่สาย จำนวน 21 คน ณ หอประชุมสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลแม่สาย ซึ่งรางวัลนี้ จะมอบให้แก่สตรี ที่เห็นความสำคัญในการพัฒนาสถานภาพและบทบาทสตรีไทย

image

เรื่องราวของการต่อสู้เพื่อสตรีมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน โดยเฉพาะวันที่ 8 มีนาคม ค.ศ.1857 ซึ่งกลุ่มผู้ใช้แรงงานสตรีในนิวยอร์คเดินขบวนเรียกร้องสิทธิในการทำงาน การเรียกร้องสิทธิของสตรีมีต่อมาอีกหลายยุคหลายสมัยจนปี ค.ศ.1911 ได้มีการจัดฉลองวันสตรีสากลขึ้นเป็นครั้งแรกในเดือนมีนาคม อันเป็นความพยายามในการท้าทายอย่างเปิดเผยต่อขนบประเพณีดั้งเดิม และเป็นแรงผลักดันให้ทุกฝ่ายตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชนของสตรี และการต่อสู้เพื่อสิทธิที่เท่าเทียมกันระหว่างบุรุษและสตรี ทั้งการออกเสียงเลือกตั้ง การดำรงตำแหน่งทางการเมืองและการทำงาน จากความพยายามของสตรีที่ผ่านมา ทำให้สมัชชาใหญ่ องค์การสหประชาชาติมีมติในปี ค.ศ 1957 เชิญชวนให้ทุกประเทศกำหนดให้วันใดวันหนึ่งเป็นวันฉลองแห่งชาติว่าด้วยสิทธิ สตรีและสันติภาพสากล

 

ภาพข่าว///ณฐพัชร์ อภิโชคกุล///เมธี เมืองโปทา เชียงรายรายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : แม่สาย จัดงานวันสตรีพร้อมจัดขบวนแห่ส่งเสริมสิทธิเท่าเทียมกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/5607