พังงาอบรมหลักสูตรควบคุมฝูงชนเพื่อเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพและเพิ่มพูนความรู้ความสงบ

เปิดอ่าน 419 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

image

พังงาอบรมหลักสูตรควบคุมฝูงชนเพื่อเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพและเพิ่มพูนความรู้ความสงบ

จังหวัดพังงาอบรมหลักสูตรควบคุมฝูงชนเพื่อเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพและเพิ่มพูนความรู้ความสงบ และมีประสิทธิ์ภาพ ในการระงับควบคุมเหตูการณ์มิให้เหตุการณ์ลุกลามขยายออกไปจนถึงขั้นก่อจลาจล
เมื่อวันที่ 8 มี.ค 59 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นาย มานะ จรุงเกียรติขจร ปลัดจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดโครงการ เพื่อเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพและเพิ่มพูนความรู้ความสงบ และมีประสิทธิ์ภาพ ในการระงับควบคุมเหตูการณ์มิให้เหตุการณ์ลุกลามขยายออกไปจนถึงขั้นก่อจลาจล ที่บริเวณ หมู่ที่3 ตำบลนบปริง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา พร้อมด้วย พ.ต.อ.จิรภัทร โพธิ์ชนะพันธุ์ ผกก. สถานีตำรวจภูธรเมืองพังงา นางปียนุช ศรีสุข วัฒนธรรมจังหวัดพังงา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่เข้าร่วมการฝึกอบรบในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อ ให้กำลังพลกองอาสารักษาดินแดน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะเป็นกำลังพลของฝ่ายปกครองสามารถปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับจังหวัดพังงาสู่จังหวัดการท่อเที่ยวเป็นการปรับ โครงสร้างด้านเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้การค้าการท่องเที่ยว และบริการของจังหวัด เสริมสร้างคุณภาพชีวิตสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนตลอดจนการบำรุงศาสนาและส่งเสริมวัฒนธรรม ควบคุมการใช่ทรัพยากรธรรมชาดและสิ่งแวดล้อม
นาย มานะ จรุงเกียรติขจร ปลัดจังหวัดพังงา กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองของประเทศในปัจจุบันได้ขยายวงจากส่วนกลางสู่ภูมิภาคจนถึงระดับชุมชนทำให้ประชาชนแบ่งเป็นสองฝ่ายอย่างชัดเจน ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ในขณะที่ปัญหาความมั่นคงเดิมๆยังคงมีอยู่ เช่นปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ศาสนา และ วัฒนธรรม อิทธิพลอำนาจมืด การทุจริต คอรัปชั่น การแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติและความขัดแย้งภายในสังคม.ซึ้งทางรัฐบาลจำเป็นต้องปกป้องผลประโยชน์ของคนในชาติโดยรวม
นายพงษ์ศักดิ์ ประทีป ผู้สื่อข่าวจังหวัดพังงา


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : พังงาอบรมหลักสูตรควบคุมฝูงชนเพื่อเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพและเพิ่มพูนความรู้ความสงบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/5591