khaochad.com

กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ปล่อยขบวนรถน้ำออกช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง

image

กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ปล่อยขบวนรถน้ำออกช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีรวม 9 อำเภอ 50 ตำบล
วันนี้ ( 7 มี.ค.59 ) ที่บริเวณหน้ากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พลเรือตรี เทียนสิริ มนต์ไตรเวชย์ รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดได้เป็นประธานให้โอวาทแก่ทหารที่ออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ก่อนที่จะเคลื่อนขบวนรถบรรทุกน้ำเพื่อแจกจ่ายน้ำอุปโภค บริโภค

image

แก่ประชาชนผู้ประสบภัย ทั้งนี้จังหวัดจันทบุรีได้ประกาศ เขตการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ภัยแล้ง คลอบคลุม 9 อำเภอ ประกอบด้วย อ.มะขาม 6 ตำบล อ.โป่งน้ำร้อน 5 ตำบล อ.สอยดาว 5 ตำบล อ.แก่งหางแมว 5 ตำบล อ.ขลุง 9 ตำบล อ.นายายอาม 2 ตำบล อ.เมือง 4 ตำบล อ.เขาคิชฌกูฏ 4 ตำบล และ อ.ท่าใหม่ 9 ตำบล รวมทั้งสิ้น 50 ตำบล 365 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบ 46,229 ครัวเรือน 127,394 คน พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 520,547 ไร่ บ่อปลา 3 บ่อ บ่อกุ้ง 4 บ่อ คิดเป็นร้อย 49.93 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากรทั้งหมด อย่างไรก็ตาม จังหวัดจันทบุรีได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง พร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้ใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่า

image
ทั้งนี้ หากประชาชนได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อขอรับการช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดจันทบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 039 – 312100 และ 039 – 312097

ข่าว // ภาพ จรัล บรรยงคเสนา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *