ปราจีนบุรี สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามใบสั่งงาน

เปิดอ่าน 3,121 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

กระทรวงศึกษาธิการได้ออกหนังสือประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัด และในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษเนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดใหม่ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019​ (COVID-19) มีการแพร่ระบาดรุนแรงหลายพื้นที่ในประเทศ กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว อีกทั้งเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและลดโอกาสการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 45 วัคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2549 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 และข้อ 7 วรรค หนึ่ง (3) ของระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษาเอกชน พ.ศ.2563 จึงให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) กำหนด ใน 28 จังหวัด ได้แก่ กทม.ตาก นนทบุรี ปทุมธานีพระนครศรีอยุธยา สระบุรีลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทองนครนายก กาญจนบุรีนครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรีประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรีสมุทรสงคราม สมุทรสาคร​ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี​ สระแก้ว สมุทรปราการ​ จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยองชุมพร และระนอง ปิดเรียนด้วยเหตุผลพิเศษตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 มค.64 ถึงวันที่​ 31 มค.64 หรือจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงกรณี ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) ประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุดเพิ่มเติมให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ​ มีอำนาจสั่งการให้สถานศึกษาในสังกัด และในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุผลพิเศษเพิ่มเติม

ทั้งนี้ในระหว่างที่สถานศึกษาต้องปิดเรียนด้วยเหตุผลพิเศษดังกล่าวให้ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนดแนวทางจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่ กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ เช่น การสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ หากไม่สามารถจัดการเรียนการสอนโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนโดยใบสั่งงาน หรือมอบงานตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน​ ประกาศ ณ วันที่ 2 มค.64 (นายณัฐพล ทีปสุวรรณ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ​

ผู้สื่อข่าวจังหวัดปราจีนบุรี​ รายงานเพิ่มเติมว่า สถานศึกษาทุกพื้นที่ในจังหวัด สั่งหยุดการเรียนการสอนตามประกาศของกระทรวงศึกษาทันที จัดการเรียนการผ่านอินเตอร์เน็ต ที่โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม จัดการเรียนการสอนเด็กนักเรียนผ่านทางอินเตอร์เน็ต นส.แพรฤดี งามจั่นศรี ครูประจำชั้น ม.2 รร.วังตะเคียนวิทยาคม จัดการ
เรียนการสอนนักเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต ครูแพรฤดี กล่าวว่า​ การเรียนการสอนทางอินเทอร์เน็ต ไม่มีปัญหาในการเรียนการสอนแต่อย่างใด ใครมีข้อสงสัยสัยถามครูผ่านอินเทอร์เน็ตได้เช่นกัน

ดช.ณัฏฐพล​ เภาคำนร.ม.2 บ้านอยู่ใกล้โรงเรียนจึงมาเรียนในห้องคนเดียวตามเวลาเรียน ครั้งนี้ไม่มีเพื่อนก็เรียนได้ ทางโรงเรียนมีการเรียนการสอนทางอินเตอร์เน็ต เนื่องจากมีการแพร่ระบาดโควิด-19 เพื่อนๆเรียนอยู่กับบ้านขอให้เพื่อนๆ​ ตั้งใจเรียนและดูแลตัวเอง สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน คิดถึงเพื่อนทุกคน​ ขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนตามที่ครูสอน ไม่นานจะได้กลับมาเรียนในห้องเรียนอีกครั้งคิดถึงเพื่อนทุกคน ขณะที่ทางจังหวัดได้ตั้งด่านตรวจโควิดหลายจุดเพื่อคัดกรองบุคคลเข้าออกในจังหวัด

ภาพ/ข่าว ทองสุข สิงห์พิมพ์

Loading…


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ปราจีนบุรี สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามใบสั่งงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/446827