ศคท.จังหวัด ภูเก็ต ศรชล.ภาค 3 อำนวยการและบูรณาการการปฏิบัติหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับเรือยอร์ชที่เดินทางเข้าราชอาณาจักร และตรวจคัดกรองลูกเรือ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ระลอกใหม่ (มีคลิป)

เปิดอ่าน 3,274 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

ศรชล.ภาค 3 โดย น.อ.เกรียงไกร ลายเงิน หน.ศคท.จังหวัด ภก. ศรชล.ภาค 3 อำนวยการและบูรณาการการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเรือยอร์ชเข้ามาในราชอาณาจักร จำนวน 1 ลำ เรือ AMTASIA  สัญชาติ KAYMAN ISLANDS เดินทางมาจาก (lastport) SINGAPORE ลูกเรือจำนวน 23 คน สัญชาติ AUSTRALIAN 5 คน , BRITISH 5 คน , NEW ZEALAND 5 คน , DEUTSCH 2 คน , SOUTH AFRICAN 2 คน , ESPANOLA ANTOINE 1 คน , UKRAINE 2 คน , CESKA 1 คน เข้าจอดในเขตจุดจอดเรือชั่วคราวสำหรับกักตัว จุดจอดที่ 1 บริเวณอ่าวปอ จังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ ศคท.จังหวัด ภก. ศรชล.ภาค 3 ได้บูรณาการการปฏิบัติหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID – 19 กำหนด และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร โดยเรือยอร์ช เรือซุปเปอร์ยอร์ช และเรือครุยเซอร์ ตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 โดยเรือ AMTASIA ได้เข้าจอดทอดสมอบริเวณจุดจอดเรือชั่วคราวเพื่อกักกันตนเองภายในเรือจำนวน 14 วัน ณ จุดพิกัดตำบลที่ ตามที่กรมเจ้าท่ากำหนด หลังจากนั้นแพทย์จากโรงพยาบาลคู่สัญญาดำเนินการตรวจหาเชื้อ COVID – 19 บนเรือ โดยวิธี RT- PCR รวมทั้งได้ติดตั้งระบบติดตามตัว (สายรัดข้อมือ QR CODE) ระหว่างการกักตัวเรียบร้อย

หน่วยเฉพาะกิจควบคุมเรือสำราญและกีฬา (เรือยอร์ช)ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรด้านฝั่งทะเลอันดามันเพื่อการท่องเที่ยว จว.ภูเก็ต ศรชล.ภาค 3 (นก.ครภก.ศรชล.ภาค3) เรือตรวจประมง 1002 (ภูเก็ต) วางกำลังในการควบคุมกำกับดูแลเรือและคนในเรือเรียบร้อย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศคท.จังหวัดภูเก็ต ศรชล ภาค 3“บูรณาการรักษาความมั่นคงท่าเรือในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของประเทศชาติและประชาชน”

Loading…


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ศคท.จังหวัด ภูเก็ต ศรชล.ภาค 3 อำนวยการและบูรณาการการปฏิบัติหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับเรือยอร์ชที่เดินทางเข้าราชอาณาจักร และตรวจคัดกรองลูกเรือ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ระลอกใหม่ (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/446819