ขอเชิญร่วมสมทบทุนบริจาคซื้อผ้าห่ม มอบให้กับน้องๆ ในโครงการ “โครงการพี่ปันอุ่นให้น้อง…มาห่มดอย ครั้งที่ 3” (มีคลิป)

เปิดอ่าน 3,497 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

ศูนย์ข่าวลำพูน และเครือข่ายสายสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศล ขอเชิญร่วมสมทบทุนบริจาคซื้อผ้าห่ม ทุนการศึกษา มอบให้กับน้องๆ ในโครงการ “โครงการพี่ปันอุ่นให้น้อง…มาห่มดอย ครั้งที่ 3” ณ หมู่บ้านปงผาง ตำบลทากาศเหนือ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยทีมผู้บริหาร และบุคลากรศูนย์ข่าวลำพูน รวมถึงและเครือข่ายสายสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศล จะร่วมกันบริจาคผ้าห่มในวันที่ 28-29 มกราคม 2564

ผู้สนใจร่วมสมทบทุนบริจาคซื้อผ้าห่ม (ราคาผืนละ 100 บาท) หรือร่วมบริจาคเงินเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน กรุณาแจ้งความประสงค์ ได้ที่สำนักงาน “ข่าวลำพูน” อาคารสำนักงานข่าวลำพูน เลขที่ 98 หมู่ที่ 10 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ภายใน 25 มกราคม 2564 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกฤตยชญ์ (อาร์ม) 064-5530443 และคุณพนิดา (พร) 062-5422859 “โครงการพี่ปันอุ่นให้น้อง…มาห่มดอย” ถือเป็นกิจกรรมดีๆ ที่ ศูนย์ข่าวลำพูน และเครือข่ายสายสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศล ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อคืนความสุขให้แก่สังคม ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยครั้งแรกได้นำผ้าห่มไปมอบให้น้องๆ นักเรียนกว่า 100 คน ณ โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาบ้านปงผาง ความสุขของน้องๆ และรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความยินดี ที่พี่ๆ ได้รับ จึงทำให้เกิด “โครงการพี่ปันอุ่นให้น้อง…มาห่มดอย ครั้งที่ 3” ขึ้น

ด้าน ผู้นำชุมชนกล่าวว่า หมู่บ้านขอตนเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กที่ตั้งอยู่บนที่สูง เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงพวก “กะเหรี่ยงขาว” หรือ “กะเหรี่ยงโป” หรือ เรียกขานพวกตนเองว่า “โพล่” หรือ “ปากะญอ (อ่านว่า ปา-กะ-ยอ) ” ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกันอีก ๖ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านดอยคำ บ้านหลวง บ้านป่าเลา บ้านผาด่าน บ้านปงผาง และบ้านแม่สะแงะ เป็นพี่น้องปกากะญอ ด้วยกัน และอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวกะเหรี่ยงบ้านปงผางมีการพึ่งพาอาศัยธรรมชาติเป็นแหล่งอาหาร ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการหาของป่ามาบริโภค เช่น หน่อไม้ เห็ดต่าง ๆ ผักหวาน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการทำการเกษตรปลูกข้าวไร่ และปลูกฝ้ายเพื่อเป็นวัตถุดิบสำคัญในการทอผ้า ลักษณะนิสัยของกะเหรี่ยงถ้าหากอยู่ที่ไหน หรือตั้งหลักปักฐานที่ไหนแล้วก็จะอยู่อย่างถาวร ไม่มีการเคลื่อนย้าย และเป็นนักอนุรักษ์ สังเกตได้จากการทำไร่หมุนเวียน เพื่อรักษาสภาพของดิน ลักษณะและวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงจะเกี่ยวข้องกับป่า

สมัยก่อนก่อนมีผู้คนมาทำสวนแล้วก็ไม่มีที่นอน ต้องนอนกลางดินกินกลางทรายเลยชวนกันทำผาม(กระท่อม)เพื่อที่จะทำการตากสิ่งของหรือสิ่งเพาะปลูกบ้านสมัยก่อนทำการปลูกยาสูบการทำผามเพื่อการตากยาสูบและที่อยู่อาศัยจึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้าน “ปงผาง”ปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้มีอายุประมาณ 67 ปี เมื่อสมัยก่อนมีบ้านอยู่เพียง 3 หลังคา มีประชากรจำนวน 22 คน และต่อจากนั้นก็มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมีพี่น้องหลายฝ่ายกลับมาอยู่ด้วยกันและรวมตัวกันเป็นหมู่บ้านใหญ่ผู้คนในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าปายะญอ(ส่อกอ) บ้านที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่จะใช้ไม้เป็นส่วนประกอบหลักหลังคาจะเป็นใบตองตึง อาหารส่วนใหญ่ที่กินกันก็คือ เผือก มัน กลอย เพราะไม่มีเมล็ดพันธุ์ข้าวที่จะปลูก ส่วนมากก็จะจับสัตว์ป่ามากินกัน เช่น ช้างป่า หมี และหมูป่า พอไม่นานสัตว์ป่าก็เริ่มหมดหายไป เลยหันมาทำอาชีพเพาะปลูกแทน และทำมาจนถึงทุกวันนี้

หนาวนี้…ร่วมกันส่งความสุขและแบ่งปันไออุ่นให้กับน้องๆ กับ “โครงการพี่ปันอุ่นให้น้อง…มาห่มดอย ครั้งที่ 3” กันครับ

ภาพ/ข่าว กฤตยชญ์ พิงคะสัน ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูร รายงาน

Loading…


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ขอเชิญร่วมสมทบทุนบริจาคซื้อผ้าห่ม มอบให้กับน้องๆ ในโครงการ “โครงการพี่ปันอุ่นให้น้อง…มาห่มดอย ครั้งที่ 3” (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/446674