“ดร.ฝอ นครแม่สอด” เดินหน้าพัฒนานครแม่สอด 2020- 2021 นำ สท.นครแม่สอด ลุยพื้นที่ แก้ไขปัญหาให้ประชาชน

เปิดอ่าน 8 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

 

“ดร.ฝอ นครแม่สอด” เดินหน้าพัฒนานครแม่สอด 2020- 2021 นำ สท.นครแม่สอด ลุยพื้นที่ แก้ไขปัญหาให้ประชาชน- พร้อมใช้งบกว่า 9 ล้านบาท แก้ไขปัญหาน้ำท่วมซอยบ้าน “นายเบี้ยว”

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ “ดร.ฝอ” นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก นำคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด นายรณกฤต ก่อประภากิจ “ประธานอ้า” ประธานสภาเทศบาลนครแม่สอด= นายณัฐพงษ์ สุนทรวงษ์ “รองเอ๋” รองประธานสภาเทศบาลนครแม่สอด= และคณะสมาชิกสภาเทศบาล(สท.) นครแม่สอด ลงพื้นที่ออกติดตามความคืบหน้า เพื่อพัฒนาบ้านเมืองและท้องถิ่นตามปผนประชาคมประชาชน ในโครงการพัฒนาเทศบาลนครแม่สอด 2020-2021 และโครงการต่อเนื่องระยะสั้น-ระยะกลางและระยะยาว ซึ่งเป็นโครงการพัฒนานครแม่สอด ทั้ง 20 ชุมชน เช่นโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและทางระบายน้ำในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ- โครงการของกรมโยธาธิการและผังเมือง- โครงการพัฒนาผังเมืองรวมแม่สอด – โครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น และการเข้าพบและเยี่ยมนายสมยศ จี๋คีรีวุธ หรือนายเบี้ยว เพื่อแก้ไขปัญหาซอยบ้านนายเบี้ยวที่นำท่วมขังมาหลายปี ซึ่ง ทาง ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด และ คณะ สท.นครแม่สอด ได้ แจ้งว่า จะดำเนินการก่อสร้างเพื่อแก้ไขภายในปี 2563 นี้ เพราะได้รับงบประมาณในการดำเนินการที่ซอยบ้านนายเบี้ยวแล้วจำนวน 9,817,000 บาท (เก้าล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งนายสมยศ หรือนายเบี้ยว ได้ แสดงความขอบคุณ ดร.ฝอ และ คณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอด

รายงานข่าวแจ้งว่า ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด และ สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด ยังได้ตะลุยลงพื้นที่ทุกชุมชน เพื่อติดตามความคืบหน้าในการพัฒนานครแม่สอด ตามโครงการความร่วมมือตามแผนพัฒนาท้องถิ่นนครแม่สอด ภายหลังจากที่มีการประชุมประชาคม กำหนดแผนพัฒนาเทศบาลนครแม่สอด

รายงานข่าวแจ้งว่านายกเทศมนตรีนครแม่สอดได้ชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการในการพัฒนาเทศบาลนครแม่สอดในทุกพื้นที่ทุกชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดอย่างทั่วถึง โดยมีรายละเอียดแต่ละโครงการที่จะดำเนินการในการพัฒนาตามแผนพัฒนาเทศบาลนครแม่สอด “นครแม่สอด อ้อมกอดแห่งขุนเขา แม่น้ำเมยศักดิ์สิทธิ์ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนา”

 

Loading…


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : “ดร.ฝอ นครแม่สอด” เดินหน้าพัฒนานครแม่สอด 2020- 2021 นำ สท.นครแม่สอด ลุยพื้นที่ แก้ไขปัญหาให้ประชาชน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/432135