รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อมอบนโยบายและแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน และรับฟังปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของจังหวัดลำพูน (มีคลิป)

เปิดอ่าน 2,083 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันที่ (24 ตุลาคม 2563) ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด ลงพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อมอบนโยบายและแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน และรับฟังปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของจังหวัดลำพูน และรับฟังบรรยายสรุปปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของจังหวัดลำพูน โดยเยี่ยมชมนิทรรศการ อาทิ โครงการไทยไปด้วยกันจังหวัดลำพูน , โครงการชุมชนท่องเที่ย OTOP นวัตวิถีบ้านแพะตำบลบ้านธิ อ.บ้านธิ จังหวัดลำพูน, โครงการ Young Smart Farmer และเกษตรมูลค่าเพิ่ม , เส้นทางสู่ความสำเร็จจังหวัดลำพูนชนะเลิศจังหวัดสะอาด ระดับประเทศ 3 ปั ซ้อน ,การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์ สู่ โคก หนอง นา โมเดล จังหวัดลำพูน โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัดลำพูน ผู้แทนภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ จังหวัดลำพูนได้จัดทำ 2 ประเด็นเร่งด่วนที่ควรดำเนินการทันที ประกอบด้วย 1.การบริหารจัดหารน้ำเพื่อการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของจังหวัดลำพูน จากสถานการณ์ภัยแล้งเป็นปัญหาที่สำคัญของจังหวัดลำพูน และเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยเฉพาะในช่วง 3 ปีย้อนหลัง ที่ผ่านมาและคาดว่าจะเกิดสถานการณ์ต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2564 สถานการณ์ภัยแล้งในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน ไม่ได้ส่งผลกระทบเพียงแค่ภาคการเกษตร เช่น ลำไย มะม่วง ข้าว เท่านั้น แต่ส่งผลกระทบโดยรวมไปจนถึงความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งภาคอุตสาหกรรม ซึ่งลำพูนเป็นศูนย์กลางของภาคอุตสาหกรรมของภาคเหนือ การขาดแคลนน้ำในนิคมอุตสาหกรรมจะส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อระบบการผลิต และความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการที่เข้ามาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมด้วย ในฐานะผู้แทนภาคเอกชน เห็นว่าการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำทั้งในภาคการเกษตร การอุปโภคบริโภคและภาคอุตสาหกรรม ถือเป็นปัญหาที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขและกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการ โดยมีหัวข้อหลักจำนวน 3 ข้อ ได้แก่ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในภาคนิคมอุตสาหกรรม ,โครงการสำคัญเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกษตรและอุปโภคบริโภค, การบริหารจัดการชุมชนน้ำสู่ความยั่งยืน

2. ประเด็นการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างยั่งยืน สำหรับปัญหามลพิษหมอกควันซึ่งปกคลุมพื้นที่ภาคเหนือและจังหวัดลำพูน สาเหตุส่วนหนึ่ง เกิดจากไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวน การเผาเศษวัชพืชเพื่อเตรียมพื้นที่ทางการเกษตร การผาป่าเพื่อหาของป่าของชาวบ้านในพื้นที่จนส่งผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่ ทำให้มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 10 และPM 2.5) มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเกินค่ามาตรฐานส่งผลกระทบทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ และสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ การขับขี่ยานพาหนะ การขึ้น – ลงของอากาศยาน การท่องเที่ยว เศรษฐกิจการค้า การลงทุนและสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่

ภาพ/ข่าว กฤตยชญ์ พิงคะสัน ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน

**พื้นที่โฆษณา**

คลิกเลย -> https://t.youpik.in.th/t.Z3BtC
ช้อปเลย: ฿690.00 -56% | กล้องติดกระจกรถยนต์ หน้า-หลัง Car DVR Camera กล้องติดรถ

กล้องติดกระจกรถยนต์ กล้องหน้า-หลังคมชัดHD 1080Pขนาดจอกว้าง 4.3 นิ้ว ใหญ่ชัดเจนแถมฟรีเมม 16GBเครื่องน้ำหนักเบากลางคืนมองเห็นชัดบันทึกภาพต่อเนื่องมีเส้นบอกระยะห่างเวลาถอยรถ

<code


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อมอบนโยบายและแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน และรับฟังปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของจังหวัดลำพูน (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/422892