ผู้ตรวจราชการสำนักนายกพร้อมด้วยผู้ตรวจ ก.คลัง ลงพื้นที่ เขต 8

เปิดอ่าน 615 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกพร้อมด้วยผู้ตรวจ ก.คลัง ลงพื้นที่ เขต 8

6 14
“ เมื่อเวลา 09.30 น วันที่ 23 ก.พ.59 ณ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี นายสุรศักดิ์ เรียงเครื่อ ผู้ตรวราชาการสำนักนายกรัฐมนตรี นายยุธนา หยิมการรุณ ผู้ตรวจราชการกรทรวงการคลัง และนายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจราชการในส่วนต่าง ได้เข้าเยี่ยมคารวะและร่วมประชุมกับนาย วีรพงษ์ แก้วสุวรรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

4 17
ซึ่งการเข้าตรวจเยี่ยมและประชุมในครั้งนี้ เนื่องมาจาก “ พลเอก ประยุธร จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่ง ให้ตรวจการเรื่อง งบประมาณประจำปี 2559 โดยมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการจากสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และกระทรวงมหาดไทย ลงตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการแบบบูรณาการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน ยุทศาสตร์ของประเทศ ได้แก่การจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการส่งเสริม ความเป็นอยู่ของชาวบ้านระดับตำบล ในโครงการ 5 ล้านบาท ซึ่งในครั้งได้รับความร่วมมือ จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งแต่ละหน่วยงานก็ได้นำเสนอ ปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติงานให้ทางคณะผู้ตรวจเยี่ยมได้รับไว้เพื่อพิจารณาและหาทางดำเนินการแก้ไข ในวาระต่อไป…
โกสินธ์ จินาอ่อน. ภาพ/ข่าว


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ผู้ตรวจราชการสำนักนายกพร้อมด้วยผู้ตรวจ ก.คลัง ลงพื้นที่ เขต 8

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/4170