สมาคมนักวิทยุฯแถลงจัดงานรางวัลเทพทอง ครั้งที่ 17 (มีคลิปสัมภาษณ์ นักร้อง/นักแสดง)

เปิดอ่าน 2,191 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

สมาคมนักวิทยุฯแถลงจัดงานรางวัลเทพทอง ครั้งที่ 17 ในวันที่ 10 มีนาคมนี้ เผยรายชื่อองค์กรดีเด่น 50 องค์กรและนักวิทยุโทรทัศน์ดีเด่น 29 คนเข้ารับรางวัล

 

1656555

1656364
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ เวลา 10.00 น. นายวีระ ลิมปะพันธ์ นายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์แถลงข่าว งานพระราชทานรางวัลเทพทองครั้งที่ 17 ว่าจะจัดขึ้นใน 10 มีนาคมนี้ โดยมีพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก  องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มอบรางวัลและโล่เกียรติยศที่ศาลาสหทัยสมาคม โดยมีองค์กรดีเด่นเข้ารับรางวัล 50 องค์กร นักวิทยุโทรทัศน์ดีเด่นเข้ารับรางวัล 29 รางวัล  นักวิทยุกระจายเสียงดีเด่นรับรางวัล 21 รางวัล และโล่เกียรติยศอีก 40 รางวัล

IMG_9527 myhome

สำหรับรางวัลเทพทอง มอบให้เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลและองค์กร ในแวดวงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ที่มีความสำนึกในการจัดรายการ ใช้และพูดภาษาไทยได้ถูกต้อง พร้อมทั้งสนับสนุนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เพื่อคงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนการเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเมือง การปกครอง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสังคมไทย รางวัลเทพทองพระราชทานถือเป็นรางวัลที่เป็นกำลังใจ เพื่อส่งเสริมและยกระดับการจัดและการผลิตรายการ ให้มีคุณค่าต่อสังคม ยิ่งๆขึ้นไป

แถลงข่าวรางวัลเทพทอง

IMG_9485


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สมาคมนักวิทยุฯแถลงจัดงานรางวัลเทพทอง ครั้งที่ 17 (มีคลิปสัมภาษณ์ นักร้อง/นักแสดง)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/4152