เทศบาลตำบลยางชุมน้อยร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ จัดอบรมโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น การแส่วเสื้อพื้นเมืองอัตลักษณ์ศรีสะเกษ

เปิดอ่าน 2,560 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ที่หอประชุมเทศบาลตำบลยางชุมน้อย นายนวลใจ บุษบงค์ นายกเทศมนตรีตำบลยางชุมน้อย ได้เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจแก่กลุ่มแม่บ้านในเขตเทศบาลตำบลยางชุมน้อย โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น การแซวเสื้อพื้นเมืองอัตลักษณ์ศรีสะเกษ ประจำปี 2563 โดยมีนางหวานใจ บุษบงค์ ประธานชมรมรักษ์สุขภาพเทศบาลตำบลยางชุมน้อย และคณะกรรมการ ร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นการแส่วเสื้อพื้นเมืองอัตลักษณ์ศรีสะเกษ

ซึ่งเทศบาลตำบลยางชุมน้อยร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษจัดอบรมขึ้นในระหว่างวันที่ 14-18 กันยายน 2563 โดยมีกลุ่มแม่บ้านในเขตเทศบาลตำบลยางชุมน้อย เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 50 คน ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นการแส่วเสื้อพื้นเมือง ส่งเสริมให้เกิดการสร้างอาชีพรายได้ควบคู่ไปพร้อมกับอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกประชาสัมพันธ์ให้สังคมชุมชนตลอดจนสาธารณชน ให้เกิดความตระหนักในภูมิปัญญาท้องถิ่นและเพิ่มโอกาสในการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่คนรุ่นหลัง ในเขตเทศบาลตำบลยางชุมน้อยต่อไป

ข่าว/ภาพ  บุญทัน ธุศรีวรรณ

Loading…แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เทศบาลตำบลยางชุมน้อยร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ จัดอบรมโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น การแส่วเสื้อพื้นเมืองอัตลักษณ์ศรีสะเกษ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/410341