อบต.พุทธบาทต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.โคกสะอาด จังหวัดบุรีรัมย์

เปิดอ่าน 2,690 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อ.ชนแเดน ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 70 คนโดยมี ดร.มานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ผู้ประสานเครือข่ายธนาคารน้ำใต้ดิน จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นวิทยากรหลักในการให้ความรู้ พร้อมด้วย ทีมงานธนาคารน้ำใต้ดิน Ground Water Bank ทำดีเพื่อแผ่นดิน อบต.พุทธบาท ให้การต้อนรับ

วัตุประสงค์ในการศึกษาดูงานให้คณะศึกษาดูงานในครั้งนี้เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และ ลงมือร่วมแรงร่วมใจกันลองปฏิบัติจริงกับหลุมสาธิต เยี่ยมชมจุดเรียนรู้ต่างๆ ทั้งที่เป็นระบบปิด ระบบเปิด หรือรางระบายไร้ท่อ ทุกๆคนสามารถนำหลักการไปสร้าง “ธนาคารน้ำใต้ดิน” ฝากน้ำกับดิน ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำขัง ประสบภัยแล้งหรือภาวะขาดแคลนน้ำ ตลอดจนการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร แปลงพืชผัก สวน ไร่นา ฯลฯ ตามรูปแบบของธนาคารน้ำใต้ดินแบบระบบปิด และระบบเปิด อีกทั้งเป็นการขยายผล ขยายเครือข่าย ภานในชุมชนต่อไป

ภาพ/ข่าว ยุทธ ศรีทองสุข /มนสิชา คล้ายแก้ว

Loading…แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : อบต.พุทธบาทต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.โคกสะอาด จังหวัดบุรีรัมย์

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/410301