พ่อเมืองศรีสะเกษนำชาวพุทธศรีสะเกษพร้อมใจ “นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง” ตามโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2563 (มีคลิป)

เปิดอ่าน 2,597 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดกิจกรรม”ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง” ตามโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในทุกวันอังคารของสัปดาห์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองจังหวัดศรีสะเกษรวมทั้งใช้วัสดุจากธรรมชาติ โดยมีนายสำรวย เกษกุล และนายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พลตำนวจตรี สันติ เหล่าประทาย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ นายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ นางสาวธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนและนักเรียน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก มีกิจกรรมประกอบการจัดจำหน่ายสินค้าอาหารและ OTOP จังหวัดศรีสะเกษ จากกลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มผู้ผลิตผ้าแส่ว ผ้าทอมือ ผ้าพื้นเมือง อาหารพื้นถิ่น และผลิตภัณฑ์กาแฟศรีสะเกษจากศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้จ่ายและการกระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ เสริมสร้างความเข้มแข็ง และเจริญเติบโตของเศรษฐกิจฐานราก และร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป โดยได้รับความเมตตาจากกพระครูสิริปริยัติการ รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมพิธี

ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบใบประกาศและของที่ระลึกแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแต่งกายประจำวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 คือ การแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองสวยงามได้แก่นายธรรมนิยม ประอาง การใช้วัสดุทำจากธรรมชาติที่สวยงามได้แก่ นางสาววราลักษณ์ จำปาขีด และหน่วยงานที่ได้รับคัดเลือกแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองสวยงามและใช้วัสดุทำจากธรรมชาติที่สวยงามประเภททีม ได้แก่ อำเภอเมืองจันทร์ นอกจากนี้จังหวัดศรีสะเกษยังได้จัดการเดินแบบการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองสวยงามอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และสนับสนุนการจำหน่ายสินค้า OTOP ผ้าอันเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกษ

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า โครงการนี้เพื่อรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง สืบสานทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามด้วยการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษกำหนดจัดขึ้นในทุกวันอังคารของสัปดาห์ จนถึงวันที่ 29 กันยายน 2563 ทั้งนี้เพื่อรณรงค์ให้หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย/ผ้าพื้นเมือง ส่งเสริมให้เป็นเอกลักษณ์แบบไทยไทยร่วมกันทำบุญตักบาตร ช่วยส่งเสริมชาวบ้านให้มีรายได้จากการได้ขายผ้าไหมและผ้าทอมือ เพราะทุกคนที่มางานจะแต่งกายสวยงาม และมีรางวัลสำหรับผู้ที่แต่งกายชุดไทยได้สวยงาม แต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง รวมถึงภาชนะที่ใช้ในการตักบาตรเป็นตะกร้าด้วย

ข่าว/ภาพ  บุญทัน ธุศรีวรรณ

Loading…TAGS ที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : พ่อเมืองศรีสะเกษนำชาวพุทธศรีสะเกษพร้อมใจ “นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง” ตามโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2563 (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/410212