พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมในโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”

เปิดอ่าน 2,706 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

นายวรถพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ส่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมในโครงการพระราชทาน ” โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง ” แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ และการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่า รวมทั้งผู้ต้องขัง ซึ่งเมื่อพ้นโทษไปแล้ว ให้สามารถดำเนินชีวิต และสามารถประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได้ จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการอบรมโครงการพระราชทาน ” โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง ” ซึ่งเป็นการประยุกตฺ์ใช้เกษตรทฤฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถดำเนินการได้ทุกเงื่อนไขของพื้นที่ และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิด การฝึกอบรมการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องราชทัณฑ์สามารถพึ่งพาตนเองได้ และช่วยเหลือผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน หลังพ้นโทษ

นายทนงศักดิ์ บุญแก้วล้อม ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระแก้ว กล่าวรายงานว่า เรือนจำจังหวัดสระแก้ว กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม เนื่องในพิธีปิดการอบรมผู้ต้องราชทัณฑ์ในโครงการหลักสูตร ” โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง ” เรือนจำจังหวัดสระแก้ว ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ ปีพุทธศักราช 2563 เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานหลักสูตรการอบรม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการปลดปล่อยให้แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ ตามโครงการ ” โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง ” เพื่อการฝึกปฎิบัติการเกษตรทฤษฏีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก ใช้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตภายหลังพ้นโทษ อีกทั้งทรงน้อมนำ สืบสาน และต่อยอด หลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นายทนงศักดิ์ บุญแก้วล้อม ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระแก้ว ผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะทำงาน ได้ดำเนินการจัดการอบรมผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ในรุ่นที่ 1 ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จำนวน 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 14 กันยายน 2563 ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดสระแก้ว และวิทยากรครูพาทำจากกองทัพบก มีผู้ต้องราชทัณฑฺ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ได้รับการปล่อยตัว เข้าอบรมจนจบหลักสูตร จำนวน 103 คน เป็นชาย จำนวน 84 คน เป็นหญิง จำนวน 19 คน

การปิดการอบรมโครงการหลักสูตร ” โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง ” และคืนคนดีสู่สังคม และให้เขาเหล่านั้นมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ทรงพระราชทานหลักสูตรการอบรมและโครงการ ” โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง ” แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์

การฝึกอบรมโครงการพระราชทาน ” โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง ” เป็นความร่วมมือระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม เพื่อสนองพระราชปณิธาน และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อคืนคนดีสู่สังคม และไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีก เป็นคนดีของสังคมอย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืนตลอดไป

ภาพ/ข่าว โดย
ภัทรพล มานะสร้าง
ธีระ อำพันสง่าวงค์ อู้อี้
วุฒิบัณฑิต เขียวศิริ

จัด กุ่มประสิทธิ์  ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสระแก้ว

*พื้นที่โฆษณา*

คลิกเลย -> https://t.youpik.in.th/t.Za5Fv
ช้อปเลย: ฿2,560.00 -45% | สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า สกูตเตอร์ไฟฟ้า scooters สกูตเตอร์ไฟฟ้า

สินค้า สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าสี แดง,ดำพลังงาน ไฟฟ้ากำลังวัตต์ 120Wแบตเตอรี่ 12v 5AVx2ขนาดยาง ล้อPU 6นิ้ว /ยางถนนการชาร์จ ชาร์จแบบอัจฉริยะความเร็ว ประมาณ 5kgระยะทาง 6-9 kg (ขึ้นกับสภาพทาง)ปรับความเร็ว เปลี่ยนตาม STEPLESS การขับมอเตอร์ขับเคลื่อนการขับเคลื่อน สายพานไทม์มิ่งรับน้ำหนัก 70kgขนาดบรรจุภัณฑ์ 720x180x280มม. น้ำหนักสินค้า 10kg

Loading…แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมในโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/407991