อบต.พุทธบาท จัดโครงการ ”ธรรมะรักษาใจ สมุนไพรรักษากาย”

เปิดอ่าน 2,463 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

ที่องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยกองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการอบรมโครงการธรรมะรักษาใจสมุนไพรรักษากาย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาทโดยมีผู้เข้ารับการอบรมมาจากประชาชนทั่วไปและผู้สูงอายุในตำบลพุทธบาทจำนวน168คน วัตถุประสงค์ของการอบรม เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุให้เข้มแข็ง,เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปและผู้สูงอายุเข้าวัดปฏิบัติธรรมและครองศีล8 ,เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจและร่างกายให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขตลอดถึงให้ความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพจิตใจและกาย ตามแนวทางพุทธศาสนา กับการรักษาโรคด้วยการนำสมุนไพรมาใช้ตามกรรมวิธีของแพทย์แผนไทย ซึ่งสามารถนำมาผสมผสานทำให้เกิดการสร้างหลักธรรมนัย มาประยุกต์ใช้ในการรักษาโรค เป็นแนวทางเลือกหนึ่งในการรักษาโรคในยามเจ็บป่วยกลายเป็นองค์ความรู้ใหม่สืบทอดต่อไป

โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้นำความรู้และประสบการณ์ดีๆที่ได้ที่ได้ในครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว สำหรับในการอบรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระมหาสมปอง ตาลปุตโต เป็นวิทยากร และอาจารย์ปราโมทย์ ทองยิ้ม ประธานสภาอบต.พุทธบาท บรรยายเรื่องสมุนไพรใกล้ตัว การอบรมในครั้งนี้มีนายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ดร.มานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นางอมรรัตน์ เสนานุช ผู้อำนวยการกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และตัวแทนบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมอบรมตามโครงการ

ยุทธ ศรีทองสุข/เดชา มลามาตย์ ภาพ ข่าว

*พื้นที่โฆษณา*

คลิกเลย -> https://t.youpik.in.th/t.Za5Fv
ช้อปเลย: ฿2,560.00 -45% | สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า สกูตเตอร์ไฟฟ้า scooters สกูตเตอร์ไฟฟ้า

สินค้า สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าสี แดง,ดำพลังงาน ไฟฟ้ากำลังวัตต์ 120Wแบตเตอรี่ 12v 5AVx2ขนาดยาง ล้อPU 6นิ้ว /ยางถนนการชาร์จ ชาร์จแบบอัจฉริยะความเร็ว ประมาณ 5kgระยะทาง 6-9 kg (ขึ้นกับสภาพทาง)ปรับความเร็ว เปลี่ยนตาม STEPLESS การขับมอเตอร์ขับเคลื่อนการขับเคลื่อน สายพานไทม์มิ่งรับน้ำหนัก 70kgขนาดบรรจุภัณฑ์ 720x180x280มม. น้ำหนักสินค้า 10kg

Loading…แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : อบต.พุทธบาท จัดโครงการ ”ธรรมะรักษาใจ สมุนไพรรักษากาย”

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/407974