ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด แถลงข่าวการจัดงานวันออมแห่งชาติ (มีคลิป)

เปิดอ่าน 2,674 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันที่ ( 15 ก.ย.63) เวลา 11.00 น.ที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) จังหวัดนนทบุรี นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสค.) บริษัทสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และสหกรณ์ทั่วประเทศ

ซึ่งกำหนดจัดงานวันออมแห่งชาติ ในวันที่ 31 ตุลาคมของทุกปีเป็น “วันออมแห่งชาติ” เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการประหยัด และการออม ว่าเป็นส่วนสำคัญของชีวิตที่จะต้องกระทำอย่างต่อเนื่องขาดมิได้ ทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการที่จะระดมเงินออมในภาคประชาชนและขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลให้กับขบวนการสหกรณ์ ซึ่งต้องดูแลและสนับสนุนการดำเนินงานให้กับสหกรณ์ทั่วประเทศกว่า 8,000 แห่ง สมาชิกรวมกว่า 12 ล้านคน และทุนดำเนินงานรวมกว่า 3 ล้านล้านบาท

ตามที่รัฐบาลได้จัดระบบช่องทางการออมของประชาชน พร้อมทั้งพัฒนาเครื่องมือทางการเงินซึ่งจะส่งเสริมให้คนไทยทุกคนเข้าสู่ระบบการออม รองรับพฤติกรรมและวัฏจักรชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป พัฒนาระบบสถาบันการเงินให้มีเสถียรภาพและลดต้นทุน ตลอดจนการกำกับดูแลระบบสถาบันการเงินให้มีความมั่นคง เป็นอีกหนึ่งนโยบายของรัฐบาลนั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์ ยินดีให้การสนับสนุนในการพัฒนาขีดความสามารถของสหกรณ์ให้มีการดำเนินงานที่ได้มาตรฐาน และเป็นสหกรณ์ระดับสากล

*พื้นที่โฆษณา*

คลิกเลย -> https://t.youpik.in.th/t.Za5Fv
ช้อปเลย: ฿2,560.00 -45% | สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า สกูตเตอร์ไฟฟ้า scooters สกูตเตอร์ไฟฟ้า

สินค้า สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าสี แดง,ดำพลังงาน ไฟฟ้ากำลังวัตต์ 120Wแบตเตอรี่ 12v 5AVx2ขนาดยาง ล้อPU 6นิ้ว /ยางถนนการชาร์จ ชาร์จแบบอัจฉริยะความเร็ว ประมาณ 5kgระยะทาง 6-9 kg (ขึ้นกับสภาพทาง)ปรับความเร็ว เปลี่ยนตาม STEPLESS การขับมอเตอร์ขับเคลื่อนการขับเคลื่อน สายพานไทม์มิ่งรับน้ำหนัก 70kgขนาดบรรจุภัณฑ์ 720x180x280มม. น้ำหนักสินค้า 10kg

Loading…แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด แถลงข่าวการจัดงานวันออมแห่งชาติ (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/407942