สระแก้ว จัดงาน “ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา” (มีคลิป)

เปิดอ่าน 2,585 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

นายวรพันธุิ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดงาน “ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563” ณ หอประชุมโรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว นายกฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 กล่าวรายงานว่า การดำเนินการการจัดงาน ยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 30 กันยายน 2463 และจะต้องพ้นจากหน้าที่ราชการ ถือว่าเป็นเกียรติที่บุคลากรทรงคุณค่าเหล่านี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ สร้างประโยชน์ และคุณค่าต่อเยาวชนและประเทศชาติ ตลอดจนสามารถถือเป็นแบยอย่างที่ดีแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในรุ่นต่อๆ ไป ควรค่าแก่การได้รับยกย่องเชิดชูเดียรติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติทุกท่าน จึงได้จัดงานนี้ขึ้น เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติฯ ถือว่าเป็นบุคลากรทรงคุณค่า เมื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการจนอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ จำนวน 73 ท่าน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้กล่าวชื่นชมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาว่า ” ครูคือบุคลากรที่สำคัญยิ่งของหน่วยงานทางการศึกษาที่ต้องเกษียณอายุราชการ ซึ่งหลายท่านอาจรับราขการยาวนานมากกว่า 40 ปี นับว่าสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมอย่างหาที่เปรียบมิได้ ท่านได้เสียสละแรงกาย แรงใจอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ทรงคุณค่ายิ่ง ” ผมเองที่มายืนตรงนี้ได้ก็เพราะครูอยู่ในดวงใจผม

การจัดงานในครั้งนี้ ได้มีกน่วยงานสนับสนุน เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปราจีนบุรี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว สำนักงาน สก.สค. ปราจีนบุรี, สระแก้ว นครนายก นางจุฑามาศ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว และคณะครู ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ และอำนวยความสะดวกในการจัดงาน ประธานสหวิทยาเขต พร้อมด้วยผู้บริหารทุกท่าน

ในการจัดงานในครั้งนี้ มีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมเป็นเกียรติในงานยกย่องเชิดชูเกียรติฯ เช่น นายศักดิ์ชัย บรรณาสาร สำนักงาน สก.สค. สระแก้ว นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว นายสุรศักดิ๋ ศรนรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปราจีนกัลยาณี ปราจีนบุรี และผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดนครนายก

พร้อมนี้ นายกฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการาำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 กล่าวให้กำลังใจแก่บุคลากรครู และบคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ การใช้ชีวิตหลังเกษียณราชการไป และยังถือว่าเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าทางการศึกษาตลอดไป

ภาพ/ข่าว โดย
ภัทรพล มานะสร้าง
ธีระ อำพันสว่างวงค์ อู้อี้
สุฒิบ้ณฑิต เขียวศิริ

จัด กุ่มประสิทธิ์  ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสระแก้ว

*พื้นที่โฆษณา*

คลิกเลย -> https://t.youpik.in.th/t.Za5Fv
ช้อปเลย: ฿2,560.00 -45% | สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า สกูตเตอร์ไฟฟ้า scooters สกูตเตอร์ไฟฟ้า

สินค้า สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าสี แดง,ดำพลังงาน ไฟฟ้ากำลังวัตต์ 120Wแบตเตอรี่ 12v 5AVx2ขนาดยาง ล้อPU 6นิ้ว /ยางถนนการชาร์จ ชาร์จแบบอัจฉริยะความเร็ว ประมาณ 5kgระยะทาง 6-9 kg (ขึ้นกับสภาพทาง)ปรับความเร็ว เปลี่ยนตาม STEPLESS การขับมอเตอร์ขับเคลื่อนการขับเคลื่อน สายพานไทม์มิ่งรับน้ำหนัก 70kgขนาดบรรจุภัณฑ์ 720x180x280มม. น้ำหนักสินค้า 10kg

Loading…แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สระแก้ว จัดงาน “ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา” (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/407753