18 องค์กรสื่อภาคเหนือล่าง 9 จังหวัด หนุนเสริมการทำงานด้านยาเสพติดของ ปปส.ภาค 6

เปิดอ่าน 2,989 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

ชมรมเครือข่ายสื่อมวลชน ปปส.ภาค 6 ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6 (ปปส.ภาค 6) จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายสื่อมวลชน ปปส.ภาค 6 ณ โรงแรมระเบียงไม้รีสอร์ท อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดย ร.ต.ต.สุขสัณห์ ภิชัย ประธานชมรมเครือข่ายสื่อมวลชน ปปส.ภาค 6 กล่าวว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้เครือข่ายสื่อมวลชน ปปส.ภาค 6 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ องค์ความรู้ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาอื่นๆกับเครือข่ายองค์กรที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างของการน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” เพื่อแก้ไขปัญหาและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รวมทั้งให้เครือข่ายสื่อมวลชน ปปส.ภาค 6 ได้มีความตระหนักถึงปัญหายาเสพติดและสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาแนวทางการป้องกัน เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชน รวมถึง ช่องทางการประสานและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประยุกต์และวางแผนการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ โดยการขับเคลื่อนงานผ่านกลไกเครือข่ายสื่อมวลชน ปปส.ภาค 6 เกิดความเชื่อมโยงการทำงานกับเครือข่ายสื่อมวลชนในพื้นที่ ปปส.ภาค 7 ซึ่งเป็นพื้นที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดตามชายแดนเพื่อนบ้าน และเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การสื่อสารของเครือข่ายสื่อมวลชนในพื้นที่ปปส.ภาค 7 โดยมีนายวัฒนา เกิดผล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6 (ปปส.ภาค 6) เป็นประธานเปิดการสัมมนาและได้มอบเกียรติบัตรให้แก่องค์กรสื่อ(สมาคม/ชมรมสื่อมวลชน) 18 องค์กรที่สนับสนุนการดำเนินงานของ ปปส.ภาค 6 มาโดยตลอด ทั้งนี้ มีเครือข่ายสื่อมวลชน ปปส.ภาค 6 ภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด ได้แก่ จ.พิษณุโลก จ.เพชรบูรณ์ จ.ตาก จ.สุโขทัย จ.อุตรดิตถ์ จ.พิจิตร จ.กำแพงเพชร จ.นครสวรรค์ จ.อุทัยธานี จำนวน 80 คนเข้าร่วมโครงการฯในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว มนสิชา คล้ายแก้ว

*พื้นที่โฆษณา*

คลิกเลย -> https://t.youpik.in.th/t.Za5Fv
ช้อปเลย: ฿2,560.00 -45% | สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า สกูตเตอร์ไฟฟ้า scooters สกูตเตอร์ไฟฟ้า

สินค้า สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าสี แดง,ดำพลังงาน ไฟฟ้ากำลังวัตต์ 120Wแบตเตอรี่ 12v 5AVx2ขนาดยาง ล้อPU 6นิ้ว /ยางถนนการชาร์จ ชาร์จแบบอัจฉริยะความเร็ว ประมาณ 5kgระยะทาง 6-9 kg (ขึ้นกับสภาพทาง)ปรับความเร็ว เปลี่ยนตาม STEPLESS การขับมอเตอร์ขับเคลื่อนการขับเคลื่อน สายพานไทม์มิ่งรับน้ำหนัก 70kgขนาดบรรจุภัณฑ์ 720x180x280มม. น้ำหนักสินค้า 10kg

Loading…แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : 18 องค์กรสื่อภาคเหนือล่าง 9 จังหวัด หนุนเสริมการทำงานด้านยาเสพติดของ ปปส.ภาค 6

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/407522