วัฒนธรรมเปิดโครงการ “สร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม” จังหวัดสระแก้ว (มีคลิป)

เปิดอ่าน 3,023 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันที่ 11 กันยายน 2563 นายณัฎฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการ “การสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรม” ประจำปี 2563 ณ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

นางสุภาวดี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว กล่าววัตถุประสงค์ว่า กระทรวงวัฒนธรรม และจังหวัดสระแก้ว มีนโยบายให้วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ขยายเครือข่ายแกนนำเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กลุ่มเป้าหมายอยู่ในพื้นที่ให้รับรู้คุณค่าของตนเอง ในมิติทางศาสนาและวัฒนธรรม รวมทั้งสร้างพลังความเข้มแข็ง และความยั่งยืน พร้อมเปิดศูนย์การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมให้ประชาชนในพื้นที่ และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เข้าร่วมกิจกรรมในการสร้างความสุข หลีกเลี่ยงจากปัญหาการมั่วสุมของเยาวชน ที่จะก่อปัญหาทางสังคม เกิดจากการเบี่ยงเบนของคุณธรรม เพื่อสร้างค่านิยมของความดีงาม ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด เพื่อดำรงรักษาวัฒนธรรมอันดีงามสืบไป ตามวิถีวัฒนธรรมใหม่

การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ คิดว่าเด็ก เยาวชน และเครือข่ายชุมขนจะได้รับการปลูกฝังและพัฒนาศักยภาพให้มีค่านิยมและมีจีตสำนึกที่ดี มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ทำให้เกิดความร่วมมือ รวมพลังจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และร่วมกันแก้ปัญหาความเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมที่จะเกิดขึ้นในชุมชน

นายณัฎฐชัย นำพูลสุขสันต์ กล่าวตอนหนึ่งว่า เด็กและเยาวชน เป็นวัยที่อ่อนไหวซึมซับได้ง่าย และเร็ว จึงเป็นเหตุที่เกิดปัญหาตามมา หรือบางครั้งผู้ใหญ่รุ่นคุณลุงคุณคา ก่อปัญหาทิ้งไว้ นี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งเช่นกัน การพัฒนาเด็กและเยาวชนต้นแบบ ยอมรับว่าเป็นขบวนการหนึ่งควรเร่งดำเนินการเร่งด่วน เพื่อให้เด็ก เยาวชนได้ตระหนักที่ดี มีจิตสำนึกและรับผิดชอบสร้างสังคมทางวัฒนธรรมใหม่ และสร้างวิถีชีวิตใหม่ของเด็กและเยาวชนที่ดีตลอดไป

ในการอบรมในวันนี้ ได้มีแกนนำเด็ก เยาวชน คณะครู อาจารย์ ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วม จำนวน 100 คน ทางวัฒนธรรมจังหวัด ได้รับการสนับสนุนคณะวิทยากรจากผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว และวิทยากรจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว ถ่ายทอดเสียงออกอากาศเพื่อให้ประชาชนรับฟังทางบ้านด้วย

ภาพ/ข่าว โดย
ภัทรพล มานะสร้าง
ธีระ อำพันสง่าวงค์ อู้อี้
วุฒิบัณฑิต เขียวศิริ

จัด กุ่มประสิทธิ์  ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสระแก้ว

*พื้นที่โฆษณา*

คลิกเลย -> https://t.youpik.in.th/t.Za5Fv
ช้อปเลย: ฿2,560.00 -45% | สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า สกูตเตอร์ไฟฟ้า scooters สกูตเตอร์ไฟฟ้า

สินค้า สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าสี แดง,ดำพลังงาน ไฟฟ้ากำลังวัตต์ 120Wแบตเตอรี่ 12v 5AVx2ขนาดยาง ล้อPU 6นิ้ว /ยางถนนการชาร์จ ชาร์จแบบอัจฉริยะความเร็ว ประมาณ 5kgระยะทาง 6-9 kg (ขึ้นกับสภาพทาง)ปรับความเร็ว เปลี่ยนตาม STEPLESS การขับมอเตอร์ขับเคลื่อนการขับเคลื่อน สายพานไทม์มิ่งรับน้ำหนัก 70kgขนาดบรรจุภัณฑ์ 720x180x280มม. น้ำหนักสินค้า 10kg

Loading…แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : วัฒนธรรมเปิดโครงการ “สร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม” จังหวัดสระแก้ว (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/406882