จ.อุบลราชธานี พิธีเปิดโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน

เปิดอ่าน 2,872 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 ที่ ลานเทียนทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดย นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนคร อุบลราชธานี นายสฦษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีในนามของเทศบาลนครอุบลราชธานี และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอุบลราชธานี มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน

ในวันนี้ เทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นเมืองขนาดใหญ่ที่มีการพัฒนาในทุกๆ ด้านโดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐน ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของเทศบาลนครอุบลราชธานีในฐานะ องค์กปกครองส่วนท้องถิ่ กี่จะต้องส่งเสริมให้ประชชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีมีคุณภาพชีวิตที่ดี เนื่องจากในอดีตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ โดยติดตั้งเสาไฟฟ้าและเดินสายไฟฟ้าบนดิน เมื่อบ้านเมืองมีการพัฒนามากขึ้นสายไฟฟ้าก็มีจำนวนมากขึ้นตามไปด้วย จึงได้เกิดแนวคิดที่เทศบาลนครอุบลราชธานีร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะดำเนินโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนอุปราช จากช่วงวงเวียนน้ำพุ ถึงสี่แยกถนนชยางกูร ตัดกับถนนสุริยาตร์ และบริเวณถนโดยรอบทุ่งศรีเมือง ถนนพโลรังฤทธิ์ ถนนราชบุตร ถนนนครบาลและถนนศรีณรงค์ ระยะทางรวม 3.1กิโลมตร

โครงการดังกล่าวมีงบประมาณลงทุนการก่อสร้าง จำนวน 2b4,b96,31.44 บาท (สองร้อยหกสิบสี่ล้านหกแสนเก้าหมื่นหกพันเก้ร้อยสามสิบเอ็ดบทสี่สิบสี่สตางศ์) เทศบาลนครอุบลราชธานี อุดหนุนงบประมาณก่อสร้างด้าโยธา118,1.0,171.61 บาท หนึ่งร้อยสิบแปดล้านหนึ่งแสน หนึ่งร้อยเจ็ตสิเอ็ดบทหกสิบเอ็ดสตางค์ และการไฟฟ้ส่วนภูมิภาคสนับสนุนงบประมาณ สร้างด้านไฟฟ้า 146,566,759.8 บาท หนึ่งร้อยสี่สิบหกล้านห้าแสน หกพันเจ็ดร้อยห้าสิบเก้าบาทแปดสิบสามสตางค์การดำเนินโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดินในครั้งนี้จะทำให้ ระบบไฟฟ้ามีความปลอดภัยมีความมั่นคงในการจ่ายไฟตลอดจนมีความเป็นระเบียบ สวยงามมีทัศนียภาพที่ดีสมกับที่ได้ชื่อว่าเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนรวมถึงรองรับการ ขยายตัวของเมืองในอนาคตเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวมและเสริมสร้างคุณภาพสังคมให้กับชาวจังหวัดอุบลราชธานี อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งมีแนวทางการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่และชุมชนน่าอยู่ต่อไป

ภาพ/ข่าว เอกชัย โปธา รายงาน

*พื้นที่โฆษณา*

คลิกเลย -> https://t.youpik.in.th/t.Za5Fv
ช้อปเลย: ฿2,560.00 -45% | สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า สกูตเตอร์ไฟฟ้า scooters สกูตเตอร์ไฟฟ้า

สินค้า สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าสี แดง,ดำพลังงาน ไฟฟ้ากำลังวัตต์ 120Wแบตเตอรี่ 12v 5AVx2ขนาดยาง ล้อPU 6นิ้ว /ยางถนนการชาร์จ ชาร์จแบบอัจฉริยะความเร็ว ประมาณ 5kgระยะทาง 6-9 kg (ขึ้นกับสภาพทาง)ปรับความเร็ว เปลี่ยนตาม STEPLESS การขับมอเตอร์ขับเคลื่อนการขับเคลื่อน สายพานไทม์มิ่งรับน้ำหนัก 70kgขนาดบรรจุภัณฑ์ 720x180x280มม. น้ำหนักสินค้า 10kg

Loading…แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : จ.อุบลราชธานี พิธีเปิดโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/406160