จ.อุบลฯ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และไถ่ชีวิตกระบือ เพื่อถวายเป็นพระกุศล แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ

เปิดอ่าน 2,864 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

ที่วัดท่ากกแห่ ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นประธานในประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และไถ่ชีวิตกระบือ เพื่อถวายเป็นพระกุศล แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดยหม่อมหลวงสราลี กิติยากร ได้มอบทุนเป็นประเดิม จำนวน 4 แสนบาทถ้วน ให้จังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการธนาคารโคกระบือ ตามแนวพระราชดำริ เพื่อจัดหากระบือจากโรงฆ่าสัตว์ เพื่อมอบให้เกษตรกรผู้ยากจนนำไปเลี้ยง โดยมีทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีได้เข้าร่วมถวายเป็น พระราชกุศล สมทบทุน รวมเป็นเงิน 520,000 บาท ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน จัดหากระบือดังกล่าวให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ให้ครบทุกอำเภอ อำเภอละ 1 ราย รวม 25 ราย เพื่อนำไปเลี้ยงสำหรับการผลิตลูกตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ โดยเริ่มจัดหากระบือ จำนวน 25 ตัว จากโรงฆ่าสัตว์

สำหรับการดำเนินโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำรินั้น เพื่อช่วยให้เกษตรกรที่ยากจนได้มีโค-กระบือไว้ใช้แรงงาน ใช้ผลิตลูกรวมทั้งการผลิตปุ๋ยคอกเพื่อใช้ในการทำการเกษตรต่าง ๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจนสนองพระราชดำริ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรยึดถือปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยจังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ให้เกษตรกรยืมไปเพื่อการผลิต และมีเงื่อนไข เมื่อลูกกระบือตัวแรก อายุครบ 18 เดือน ให้ส่งคืนโครงการฯ ส่วนลูกกระบือตัวต่อไปให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกร เมื่อยืมแม่กระบือครบ 5 ปี ให้ยกแม่กระบือดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรผู้ยืม

ภาพ/ข่าว เอกชัย โปธา รายงาน

*พื้นที่โฆษณา*

คลิกเลย -> https://t.youpik.in.th/t.Za5Fv
ช้อปเลย: ฿2,560.00 -45% | สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า สกูตเตอร์ไฟฟ้า scooters สกูตเตอร์ไฟฟ้า

สินค้า สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าสี แดง,ดำพลังงาน ไฟฟ้ากำลังวัตต์ 120Wแบตเตอรี่ 12v 5AVx2ขนาดยาง ล้อPU 6นิ้ว /ยางถนนการชาร์จ ชาร์จแบบอัจฉริยะความเร็ว ประมาณ 5kgระยะทาง 6-9 kg (ขึ้นกับสภาพทาง)ปรับความเร็ว เปลี่ยนตาม STEPLESS การขับมอเตอร์ขับเคลื่อนการขับเคลื่อน สายพานไทม์มิ่งรับน้ำหนัก 70kgขนาดบรรจุภัณฑ์ 720x180x280มม. น้ำหนักสินค้า 10kg

Loading…แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : จ.อุบลฯ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และไถ่ชีวิตกระบือ เพื่อถวายเป็นพระกุศล แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/401383